November 15th 2022

પવિત્રપ્રેમ મળે જીવનમાં

 ******
.       પવિત્રપ્રેમ મળે જીવનમાં        

તાઃ૧૫/૧૧/૨૦૨૨                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ   

સમયની સાંકળથી ના છટકાય માનવદેહથી,એ કુદરતની અદભુતલીલા કહેવાય
અવનીપરનુ આગમનજીવનુ જે જન્મથી દેખાય,જીવનુ દેહથી આગમન થઈજાય
.....પરમાત્માની પાવનલીલા એ સમયની,જે પવિત્રકૃપાએ જીવને માનવદેહ મળી જાય.
માનવદેહમળે જીવનેસમયે જે પવિત્રપ્રભુકૄપા કહેવાય,એનિરાધારદેહહી બચાવીજાય
અવનીપર અનેકદેહથી જીવનુ આગમન થાય,જે ગતજન્મના દેહનાકર્મથી મેળવાય
જગતમાં જીવને માનવદેહ મળે એપ્રભુકૃપા કહેવાય,જે નિરાધારદેહથી બચાવીજાય
અદભુતલીલાએ જીવને નિરાધારદેહ મળે,જે પ્રાણીપશુજાનવર અને પક્ષીથી અવાય
.....પરમાત્માની પાવનલીલા એ સમયની,જે પવિત્રકૃપાએ જીવને માનવદેહ મળી જાય.
માનવદેહને પવિત્રપ્રેમ મળે જીવનમાં,જ્યાં શ્રધ્ધાથી ઘરમાં પરમાત્માની પુંજા કરાય
જગતમાં ભગવાનની પવિત્રકૃપા ભારતદેશથીમળી,જ્યાં પ્રભુ અનેકદેહથી જન્મીજાય
જીવને કૃપાએ માનવદેહ મળે,જેને પરમાત્માની પ્રેરણા મળે જે પ્રભુને પારખી જાય
શ્રધ્ધારાખીને જીવન જીવવા પ્રભુની પ્રેરણાથીજ,ઘરમાં ધુપદીપ કરીનેજ વંદન કરાય
.....પરમાત્માની પાવનલીલા એ સમયની,જે પવિત્રકૃપાએ જીવને માનવદેહ મળી જાય.
ભારતદેશપર ભગવાનની પવિત્રકૃપા કહેવાય,જ્યાં માનવદેહપર હિંદુધર્મની કૃપાથાય
મળેલદેહને સમયનીસાથે ચાલવા પ્રભુપુંજાકરાય,જે જીવનમાં સુખઅનેપ્રેમ આપીજાય
જીવનાદેહને પવિત્ર પાવનરાહ મળે જીવનમાં,જ્યાં પવિત્ર પ્રેમીઓનો પ્રેમ મળીજાય
જીવનમાં ના આશા અપેક્ષા અડે પ્રભુકૃપાએ,કે નાકોઇ મોહમાયાનો સ્પર્શ થઇજાય
.....પરમાત્માની પાવનલીલા એ સમયની,જે પવિત્રકૃપાએ જીવને માનવદેહ મળી જાય.
#####################################################################
November 14th 2022

ભજનભક્તિની કૃપા

***ભગવાન બાર વર્ષ એકનાથને ત્યાં નોકર બનીને રહ્યા છે | Lord Eknath has been there as a servant for twelve years*
.       ભજનભક્તિની કૃપા
તાઃ૧૪/૧૧/૨૦૨૨                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ   
પવિત્રકૃપા મળે માનવદેહને જીવનમાં,જ્યાં સમયને સમજીને જીવનમાં જીવાય 
પવિત્રપ્રેરણા મળૅ જીવને મળેલ માનવદેહને,જે મળેલદેહને ઉંમરથીજ સમજાય
....સમયસાથે પવિત્રરાહે ચાલતા માનવદેહને,શ્રધ્ધાથી પ્રભુની ભક્તિરાહ મળી જાય.
અવનીપર જીવને જન્મરણથી આગમનવિદાય મળે,નાકોઇ જીવથી દુર રહેવાય
પરમાત્માની પાવનકૃપાએ માનવદેહ મળે,જે નિરાધારદેહથી જીવને બચાવીજાય
કુદરતની આઅદભુતલીલા કહેવાય જગતપર,એ સમયે મળેલદેહને સમજાઇજાય 
પરમાત્માની પાવનકૃપા એ પ્રભુના આશિર્વાદ,જે મળૅળ માનવદેહપર કૃપાથાય
....સમયસાથે પવિત્રરાહે ચાલતા માનવદેહને,શ્રધ્ધાથી પ્રભુની ભક્તિરાહ મળી જાય.
જીવને પરમાત્માની કૃપા મળે અવનીપર,જે સમયે માનવદેહથી આગમન થાય
માનવદેહને જીવનમાં પ્રભુન પ્રેરણામળે,જે ઘરમાં શ્રધ્ધાથી ભજનભક્તિથઈજાય 
હિંદુધર્મનીપવિત્રરાહ ભગવાને ભારતદેશથી આપી,જ્યાં પવિત્રદેહથી જન્મી જાય
ભજન અને ભક્તિસંગે જીવન જીવતા માનવદેહપર,પરમાત્માની પાવનકૃપા થાય
....સમયસાથે પવિત્રરાહે ચાલતા માનવદેહને,શ્રધ્ધાથી પ્રભુની ભક્તિરાહ મળી જાય. 
#####################################################################


 

November 10th 2022

કૃપા મળી માતાની

 ***પ્રદીપકુમારની કલમે… » Search Results » રહ્યા***
.            કૃપા મળી માતાની                 

તાઃ૧૦/૧૧/૨૦૨૨         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જગતમાં સમયનીસાંકળ સમજીને પકડી જીવતા,પરમઈમાત્માની પવિત્રકૃપા જાય
જીવને મળેલ માનવદેહને જગતપર કર્મનોસંબંધ,જે સમયની સાથે લઈ જાય
.....પવિત્ર કલમનીમાતા સરસ્વતીની,પવિત્રકૃપા મળે જે પવિતકલમથી લેખ લખાય.
પરમાત્માની પવિત્રકૃપામળે ભારતદેશથી,જ્યાં ભગવાન અનેકદેહથી જન્મીજાય
જગતમાં પવિત્ર હિંદુધર્મની પવિત્રરાહ મળી,જે હિંદુધર્મના મંદીર બનાવી જાય
જન્મમ્રરણનો સંબંધ જીવને અવનીપર,જે જીવને મળેલદેહને કર્મ કરાવી જાય 
મળેલ માનવદેહ એ પરમાત્માની કૃપા કહેવાય,જે શ્રધ્ધાથી ભક્તિ આપીજાય
.....પવિત્ર કલમનીમાતા સરસ્વતીની,પથીવિત્રકૃપા મળે જે પવિતકલમથી લેખ લખાય.
માતા સરસ્વતીની માનવદેહને પ્રેરણાજે પકડેલ કલમથી મગજ સચવા[ જાય
કલમની પવિત્રરાહમળે જે માતાની પવિત્રકૃપા થાય,જે કલમપ્રેમયો મળીજાય
માતાની પાવનકૃપામળે નિખાલસમાનવદેહને,જે સમયસાહે મગજ સાચવીજાય
કલમપ્રેમીઓને મળેલ પ્રેરણા,જે કલમથી થયેલ અનેકરચનાથી કલાને સચવાય
.....પવિત્ર કલમનીમાતા સરસ્વતીની,પથીવિત્રકૃપા મળે જે પવિતકલમથી લેખ લખાય.
####################################################################

	
November 10th 2022

માનવદેહની જ્યોત

***પ્રદીપકુમારની કલમે… » 2016 » March***
.            માનવદેહની જ્યોત  

તાઃ૧૦/૧૧/૨૦૨૨                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ   
  
અદભુતકૃપા પરમાત્માની અવનીપર,જે મળેલદેહને સમયે પવિત્રરાહે લઈ જાય 
મળેલદેહને જીવનમાં નાકોઇ અપેક્ષાનીકેડી અડી જાય,ના મોહમાયા મેળવાય
.....જગતમાં ભગવાનનીકૃપા ભારતદેશથી મળી,જ્યાં પ્રભુ અનેકપવિત્રદેહથી જ્ન્મી જાય 
હિંદુધર્મની પવિત્ર જયોત પ્રગટાવી અવનીપર,જે જીવને જન્મમરણથી સમજાય
અનેકદેહનો સંબંધ જીવનો ધરતીપર,માનવદેહ એ નિરાધારદેહથી બચાવીજાય
જીવને ગતજન્મના દેહના કર્મનોસંબંધ,જે જીવને આગમનવિદાયથી મળી જાય
માનવદેહને પ્રભુકૃપાએ પ્રેરણા મળે,એ સંત જલારામ સાંઇબાબાથી આવીજાય
.....જગતમાં ભગવાનનીકૃપા ભારતદેશથી મળી,જ્યાં પ્રભુ અનેકપવિત્રદેહથી જ્ન્મી જાય 
પવિત્રકૃપાએ વિરપુરમાં પવિત્રભક્ત જલારામ જન્મ્યા,જે ભુખ્યાને જમાડી જાય
નિરાધારરાહે ઠક્કર કુળને પવિત્ર કરી જાય,જેને જલારામબાપાથી વંદન કરાય
મળેલમાનવદેહને નાઅપેક્ષા અડીજાય,જે શ્રધ્ધાશબુરીથી સંતસાંઇની પુંજા થાય
નામળેલદેહને ધર્મનોસંબંધ જીવનમાં,એ સાંઇબાબાની પવિત્રપ્રરણાએ સમજાય
.....જગતમાં ભગવાનનીકૃપા ભારતદેશથી મળી,જ્યાં પ્રભુ અનેકપવિત્રદેહથી જ્ન્મી જાય 
જગતમાં ભારતદેશને પરમાત્માએ પવિત્ર કર્યો,જે જીવના આગમનને પ્રેરી જાય
માનવદેહને પવિત્રપ્રેરણા મળે,જે વિરપુરગામને જલારામબાપાથી પવિત્રકરીજાય 
પાર્થીવગામમાં જન્મલઈ સમયે સાંઇબાબા શેરડી આવીજાય,જ્યાં ભક્તિ કરાય
દ્વારકામાઈની પ્રેરણા મળી બાબાને,જે શ્રધ્ધા અને શબુરીની પ્રેરણા કરી જાય 
.....જગતમાં ભગવાનનીકૃપા ભારતદેશથી મળી,જ્યાં પ્રભુ અનેકપવિત્રદેહથી જ્ન્મી જાય 
------------------------------ ---------------------------------------
*********ૐ શ્રી સાંઇનાથાય નમઃ*******શ્રી જય જલારામ જય જલારામ**********
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
November 9th 2022

સમયની સાંકળમળે

 ***Parmatm Pyar Ke Panchhi - Brahma Kumaris Songs Lyrics - Brahma Kumari's***
.            સમયની સાંકળ મળે  

તાઃ૯/૧૧/૨૦૨૨                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ   

અદભુતકૃપા કુદરતની અવનીપર ચાલીજાય,નાકોઇજ દેહથીકદી દુરરહીને જીવાય
પરમાત્માની પવિત્ર લીલા ધરતીપર કહેવાય,ના કોઇજ જીવથી કદી દુર રહેવાય
.....જગતમાં નાકોઇજ દેહથી સમયથી દુર રહીને જીવાય,કે નાકદી સમયથી છટકાય.
જીવને અવનીપર પ્રભુકૃપાએ અનેકદેહથી આગમન મળીજાય,જે થયેલકર્મથી મળે
જીવને જન્મમરણથી સંબંધ મળે,પ્રભુકૃપાએ સમયે નિરાધાર દેહથી બચાવી જાય
સમયને જ્ગતમાં નાકોઇજ દેહથી પકડાય,કે નાકોઇજ જીવથી સમયથી છટકાય
અવનીપર જીવને પ્રાણીપશુજાનવર અને પક્ષીથી દેહમળે,જે નિરાધારદેહ કહેવાય
.....જગતમાં નાકોઇજ દેહથી સમયથી દુર રહીને જીવાય,કે નાકદી સમયથી છટકાય.
પરમાત્માની પવિત્રલીલા જગતમાં કહેવાય,એ જીવને મળેલદેહને અનુભવઆપીજાય
મોહમાયા એ કળીયુગની કેડી જે મળેલ માનવદેહથી,જીવનમાં કદીય દુર રહેવાય
પવિત્રક્રુપા એ માનવદેહને રાહ મળે,જે ઘરમાં ધુપદીપ પ્રગટાવી પભુને વંદનકરાય
કુદરતની આ અદભુતલીલા કહેવાય જગતમાં,ના કદી કોઇ અપેક્ષાથી દુર રહેવાય
.....જગતમાં નાકોઇજ દેહથી સમયથી દુર રહીને જીવાય,કે નાકદી સમયથી છટકાય.
#####################################################################
November 9th 2022

મળે પવિત્રરાહ

***Short storyline | prabhu krupa | પ્રભુ કૃપા***
.           મળે પવિત્ર રાહ 

તાઃ૯/૧૧/૨૦૨૨              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

પવિત્ર પાવનકૃપા પરમાત્માની અવનીપર,જે મળેલ માનવદેહને પવિત્રરાહે લઈજાય
જગતમાં જીવને જન્મથી આગમનવિદાય મળીજાય,જે મળેલદેહને કર્મ કરાવી જાય
.....જગતમાં અજબકૃપા ભગવાનનીજ કહેવાય,એ જીવને અનેકદેહથી જન્મ આપી જાય.
મળેલ માનવદેહ એ જીવપર પ્રભુનીકૃપા થાય,જે નિરાધારદેહથી જીવને બચાવીજાય 
અજબકૃપા ભગવાનની થાય એ મળેલદેહને,જીવનમાંપવિત્રરાહે જીવન જીવાડી જાય
હિંદુધર્મની પવિત્રજ્યોત પ્રગટાવી ભારતદેશથી,જે મળેલદેહનાજીવને મુક્તિઆપીજાય 
અવનીપરના દેહને ભગવાનની કૃપાએ,જીવનમાં પવિત્ર કર્મની રાહ સમયે મળીજાય
.....જગતમાં અજબકૃપા ભગવાનનીજ કહેવાય,એ જીવને અનેકદેહથી જન્મ આપી જાય.
અદભુતલીલા જગતમાં સમયે દેહને સમજાય,જીવનમાં નાકદી કોઇ અપેક્ષા અડીજાય
પવિત્રરાહ જીવને મળે જે પરમાત્માની પાવનકૃપાએ,જીવનાદેહને સમયે સમજાઈજાય
કુદરતની અદભુતકૃપામળે માનવદેહને,જે જીવનમાં શ્રધ્ધાથી ઘરમાં ભક્તિ કરાવીજાય
પરમાત્માને ધુપદીપ પ્રગટાવી ઘરમાંજ આરતી કરી,મળેલદેહથીજ પ્રભુને વંદન કરાય
.....જગતમાં અજબકૃપા ભગવાનનીજ કહેવાય,એ જીવને અનેકદેહથી જન્મ આપી જાય.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

	
November 8th 2022

પવિત્ર શ્રધ્ધાની ભક્તિ

 પ્રદીપની કલમે | Literature in Gujarati, Hindi, and English by Pradip Brahmbhatt | પૃષ્ઠ 14 
           પવિત્ર શ્રધ્ધાનીભક્તિ      

તાઃ૮/૧૧/૨૦૨૨                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

અવનીપર પરમાત્માની પાવનકૃપાએ,જીવને માનવદેહ મળે જે કર્મ કરાવી જાય
સમયની પવિત્ર સાંકળ એ મળેલદેહને,પ્રભુની પવિત્રકૃપાએ પાવનરાહે લઈજાય
.....જીવને અનેકદેહનો સંબંધ અવનીપર,એ પરમાત્માની કૃપાએ માનવદેહ મળી જાય.
અદભુતકૃપા પ્રભુની કહેવાય,જે જીવને અનેકરાહે પ્રેરણાથી પવિત્રરાહ આપીજાય
અનેકદેહનોસંબંધ અવનીપર જીવને,જે ગતજન્મના દેહનાકર્મથી આગમનમળીજાય 
ભગવાનની પવિત્રકૃપાએ જીવને નિરાધારદેહથી બચાવી,જીવને માનવદેહ મેળવાય
મળેલમાનવદેહને પ્રભુકૃપાએ પ્રેરણા મળીજાય,એ જીવનમાં પ્રભુનીભક્તિકરાવીજાય
.....જીવને અનેકદેહનો સંબંધ અવનીપર,એ પરમાત્માની કૃપાએ માનવદેહ મળી જાય.
ભગવાનની પવિત્ર પ્રેરણા માનવદેહને મળે,જે ઘરમા ધુપદીપકરી પુંજા કરાવી જાય
સમયને પારખીને જીવનમાં શ્રધ્ધાથી ભક્તિકરતા,પ્રભુની પાવનકૃપા દેહને મળીજાય
પ્રભુની પવિત્ર અદભુતકૃપા ભારતદેશપર,જ્યાં ભગવાન અનેકપવિત્રદેહથી જન્મીજાય
જગતમાં પવિત્ર ભારતદેશ કહેવાય,જે પવિત્ર હિંદુધર્મની જગતમાં પ્રેરણા આપીજાય
.....જીવને અનેકદેહનો સંબંધ અવનીપર,એ પરમાત્માની કૃપાએ માનવદેહ મળી જાય.
######################################################################

	
November 8th 2022

જીવનમાં અંધકાર

 દિવાળીમાં જાણો માટીના કોડિયાનું મહત્વ,પ્રગટાવેલા દીવા ઓલવાઈ જવા અશુભ | Know the importance of Clay lamps in Diwali it is inauspicious for lit lamps to go out
.           જીવનમાં અંધકાર   

તાઃ૮/૧૧/૨૦૨૨              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ   

અંધકાર ભરેલા જીવનમાં સંગાથ કોઇનો,માનવતાની પવિત્રકેડીએ ના મેળવાય
લાગણી મોહ ને આશા અપેક્ષા એદેહને અડી જાય,જે કળીયુગનીકેડી કહેવાય 
.....અવનીપર અદભુત લીલા કુદરતનીજ કહેવાય,ના કોઇ માનવદેહથી દુર રહેવાય.
જીવને મળેલ માનવદેહને કુદરતનો સ્પર્શ થાય,ના કોઇથી જીવનમાંદુર રહેવાય
કુદરતની સમયે પવિત્ર કૃપાજ મળે દેહને,જ્યાં શ્રધ્ધાથી ભગવાનની પુંજા કરાય
જગતમાં નાકોઇ માનવદેહની તાકાત જીવનમાં,એસમયની સાંકળથી અનુભવાય 
મળેલ માનવદેહને સમયની સાથે ચાલવા,પરમાત્માની પ્રેરણાએજ જીવાડી જાય 
.....અવનીપર અદભુત લીલા કુદરતનીજ કહેવાય,ના કોઇ માનવદેહથી દુર રહેવાય.
ના પકડાય સમયની સાંકળ માનવદેહથી,પરમાત્માની પાવનરહે જીવન જીવાય
જગતમાં પવિત્ર હિંદુધર્મજ કહેવાય,જેમાં ભગવાન અનેક પવિત્ર દેહથીજ પુંજાય 
ભારતદેશની ધરતીને પવિત્ર કરવા,પરમાત્મા સમયે અનેકદેહથી જન્મ લઈ જાય
શ્રધ્ધાથી માનવદેહની પવિત્ર ભક્તિથી,ભગવાનની પવિત્ર કૃપાએ જીવન જીવાય
.....અવનીપર અદભુત લીલા કુદરતનીજ કહેવાય,ના કોઇ માનવદેહથી દુર રહેવાય.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.

	
November 7th 2022

પાવન કૃપા ભગવાનની

******
.           પાવનકૃપા ભગવાનની                       

તાઃ૭/૧૧/૨૦૨૨                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  
 
જીવને મળેલ માનવદેહને પરમાત્માની પવિત્રકૃપા મળે,જ્યાં શ્રધ્ધાથી ભક્તિ કરાય
મળેલદેહના જીવનમાં કર્મનો સંબંધ મળે,જે માનવદેહને સમયની સાથેજ લઈ જાય
....એ અદભુતકૃપા પરમાત્માની જગતપર,જે હિંદુધર્મની પવિત્રરાહેજ દેહને જીવાડી જાય.
જગતમાંજીવને સમયેપ્રભુકૃપાએ માનવદેહમળે,જે નિરાધારદેહથી જીવને બચાવીજાય 
અવનીપર જીવને જનમમરણથી દેહમળે,એ જતજન્મના દેહના થયેલકર્મથી મેળવાય
પરમાત્માની પવિત્રકૃપાછે જીવપર,જેપવિત્રદેહથી પ્રભુએલીધેલાદેહથી પ્રેરણામળીજાય
ભારતદેશમાં ભગવાન અનેક પવિત્રદેહથી જન્મીજાય,જે શ્રધ્ધાભક્તિથી સમજાઈજાય
....એ અદભુતકૃપા પરમાત્માની જગતપર,જે હિંદુધર્મની પવિત્રરાહેજ દેહને જીવાડી જાય.
માનવદેહને ઘરમાં શ્રધ્ધાથી પભુની ધુપદીપ પ્રગટાવી,પુંજા કરી ઘરમાં આરતી કરાય
પવિત્રદેશ જગતમાં ભારત છે,જ્યાં સમયે ભગવાન જન્મલઈ ભક્તિની પ્રેરણાકરીજાય
માનવદેહમળે જીવને અવનીપર,જે ગતજન્મના થયેલકર્મથી નિરાધારદેહથીબચાવીજાય
એ પાવનકૃપા ભગવાનનીજ જીવના થયેલકર્મથી મળે,જે જન્મમરણથી દુર રહી જાય
....એ અદભુતકૃપા પરમાત્માની જગતપર,જે હિંદુધર્મની પવિત્રરાહેજ દેહને જીવાડી જાય.
#######################################################################  


November 7th 2022

ૐ નમઃ શિવાયથી પુંજાય

***શું તમે કોઈ દિવસ વિચાર્યું છે ભગવાન શિવ હમેંશા વાઘ નું ચામડું શા માટે પેહરે છે?,જાણો તેની પાછળની રસપ્રદ કહાની...... - MT News Gujarati*** 
           ૐ નમઃશિવાયથી પુંજાય

તાઃ૭/૧૧/૨૦૨૨                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

પવિર ભારતદેશમાં પરમાત્મા અનેક પવિત્રદેહથી,સમયે ભારતમાંજ જન્મ લઈ જાય
હિંદુધર્મની પવિત્રજ્યોય પ્રગટાવી દુનીયામાં,જે મળેલ માનવદેહને અનુભવઆપીજાય
....અવનીપર જીવને સમયે અનેકદેહથી જન્મ મળે,ના કોઇ જીવથી જન્મમરણથી બચાય. 
પરમાત્માની પવિત્રકૃપાએ પવિત્ર શંકરભગવાનથી જન્મલીધો,જે ભોલેનાથથી પુંજાય
પવિત્રશક્તિશાળી ભગવાન હિંદુધર્મમાં,જેમને સોમવારે શિવલીંગપર દુધઅર્ચનાકરાય
બમબમ ભોલે મહાદેવથી માળા કરી વંદન કરાય,ભક્તપર શંકરભગવાનનીકૃપાથાય
જીવને અવનીઅર અનેકદેહનો સંબંધ,ભગવાનની કૃપાએ નિરાધારદેહથી બચાવીજાય
....અવનીપર જીવને સમયે અનેકદેહથી જન્મ મળે,ના કોઇ જીવથી જન્મમરણથી બચાય.
જગતમાં પ્રભુકૃપાએ જીવને સમયસાથે લઈ જાય,જે માનવદેહને દેહથી કર્મકરાવીજાય 
મળેલદેહને સમયનીસાથે લઈજાય,સમયે શંકરભગવાન હિમાલયની પુત્રીથી પરણીજાય
હિંદુધર્મમાં એ માતા પાર્વતીથી ઓળખાય,જે ભોલેનાથની પવિત્રપત્નીથી પુંજા કરાય 
પવિત્ર સંતાન શ્રી ગણેશ સંગે કાર્તિક કહેવાય,અને પુત્રી અશોકસુંદરીથી જન્મી જાય 
....અવનીપર જીવને સમયે અનેકદેહથી જન્મ મળે,ના કોઇ જીવથી જન્મમરણથી બચાય.
########################################################################
      
« Previous PageNext Page »