September 30th 2010

મારું મારું

                             મારું મારું

તાઃ૩૦/૯/૨૦૧૦                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મારું મારું કરતો માનવ,જગતમાં એફરતો જ જાય
મળી જાય જ્યાં અપંગતા,ત્યાં એ તારું કહેતો થાય
                             ……….મારું મારું કરતો માનવ.
નિર્ધનતાને પામતા જગતમાં,સમય શોધવાને જાય
મહેનતને જ્યાં નેવેમુકે,ત્યાં નાકોઇ મારું એને દેખાય
અહંકારની ઓટલી મળતાંતો,ઉંમરાઓ એ ચુકી જાય
સ્વાર્થમોહને લોભ છોડતાં,કંઇક કંઇક મારુંએ સમજાય
                              ………..મારું મારું કરતો માનવ.
સકળ સૃષ્ટિના કર્તારે દેહને,દીધો જન્મ મરણનો સાર
સફળ જન્મની એકજ લકીર,જ્યાં ભક્તિ થાય અપાર
મારું તારું ના બંધન તુટતાં,થઇજાય જીવનો ઉધ્ધાર
આંગણેઆવી પ્રભુ કહે,દઇદે તારા જીવનનો સહવાસ
                             ………..મારું મારું કરતો માનવ.

==============================

September 30th 2010

પાધડી

                                પાધડી

તાઃ૩૦/૯/૨૦૧૦                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અનંત ધડીઓ મળે જગતમાં,જ્યાં મળે જીવને જન્મ
સાચવીલે પા ધડી જીવનમાં,તો સાર્થક થાય સૌ કર્મ
                       ……….અનંત ધડીઓ મળે જગતમાં.
પ્રભાત થવાનું પૃથ્વીએ ભઇ,ને સંધ્યાય દરરોજ થાય
ધડી ધડીનો અણસાર મળે,જે સાચી ભક્તિએ સમજાય
જન્મ મૃત્યુ એ દેહનાબંધન,ના પરમાત્માથી એ છોડાય
રામ કૃષ્ણ એ સ્વરૂપ લીધા,જે માનવી દ્રષ્ટિથી જોવાય
                         ………અનંત ધડીઓ મળે જગતમાં.
સમયનીસાંકળ જકડે સૌને,નાજગે કોઇથીય એ છોડાય
બાલપણ જુવાની ને ઘડપણ,એ તો છે સમયના સંકેત
ધડી પારખી સાચવીલેતાં,પાવન રાહ દેહને જરૂર મળે
મોહ માયાના બંધન છુટતાં જ,મુક્તિ દ્વાર જીવના ખુલે
                          ………અનંત ધડીઓ મળે જગતમાં.

+++++++++++++++++++++++++++++++

September 28th 2010

જીવનની રાહ

                             જીવનની રાહ

તાઃ૨૮/૯/૨૦૧૦                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મંજીલ મળતી મનથી માગી,શુભ અશુભનો ના ત્રાસ
આશીર્વાદની દ્રષ્ટિ પડતાંજ,મળી જાય જીવનની રાહ
                      ………..મંજીલ મળતી મનથી માગી.
ઉજ્વળ કેડી મળે જીવનને,લીધો જ્યાં ભણતરનો સાથ
મહેનત મનથી કરી લેતાં, આવી આંગણે મળે છે લાભ
સંસ્કાર મળેછે માતાથી,જીવનમાં સદમાર્ગોને દઇ જાય
પિતાથી મળતી રાહની દોરી,જીવનને રાહ મળી જાય
                      ………..મંજીલ મળતી મનથી માગી.
સંત સ્નેહ મળે જીવનમાં,ત્યાં ભક્તિની રાહને પકડાય
જલાસાંઇની એક જ દ્રષ્ટિ પડતાં,જીવ ભક્તિએ દોરાય
બારણુ ખોલતા કીરણ પ્રસરે,ત્યાં ઘર અમૃત થઇ જાય
પરમાત્માની મળતાં કૃપા,જગતથી  મુક્તિ મળી જાય
                      ………..મંજીલ મળતી મનથી માગી.

+++++++++++++++++++++++++++++++

September 27th 2010

અદભુત કહેવાય

                             અદભુત કહેવાય

તાઃ૨૭/૯/૨૦૧૦                                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દુરબીન લઇને દુનીયા જુએ,વાહનોથી માઇલો જવાય
પ્રભુ કૃપાને ના પરખાય કોઇથી,અદભુત એજ કહેવાય
                          ………દુરબીન લઇને દુનીયા જુએ.
લાકડીનો ટેકો ને બલુનનીસફર,અહીંતહીં એ લઇ જાય
હદયને જોવા એક્ષરે શોધે,ને હવામાન ભઇ થર્મોમીટર
દવા છાંટીને એ માંકણ મારે,વરસાદથી બચે લઇ છત્રી
આધારની લીલા અવનીપરની,ના દેહને એ છોડવાની
                           ………દુરબીન લઇને દુનીયા જુએ.
વિશાળ દુનીયા સૌને લાગે,પડે પરમાત્માની એક દ્રષ્ટિ
આકાશ પાતાળ ને ધરતી,એ જ અજર અમર છે સૃષ્ટિ
પાંદડું હાલે પ્રભુ કૃપાએ,ને પૃથ્વીએ સવાર સાંજ દેખાય
પરમાત્માને નાદીઠા કોઇએ,જગમાં અદભુત એ કહેવાય
                         ………..દુરબીન લઇને દુનીયા જુએ.

==================================

September 26th 2010

સુખની શોધ

                              સુખની શોધ

તાઃ૨૬/૯/૨૦૧૦                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પુષ્પ પાંદડી શીતળ એવી,અવનવી સુગંધ આપી જાય
મળતી મનનેશાંન્તિ,જે ગુલાબ,મોગરો કે કેસુડો દઇજાય
                            ………પુષ્પ પાંદડી શીતળ એવી.
લાગણી હેત એ મનથીઉભરે,ના જગે તેમાંથી છટકાય
સુખની સીધી રાહ મળે જીવને,જ્યાં ભક્તિ રાહ દેખાય
નિર્મળ મળે સંસાર દેહને,કદીના આવે ત્યાં કોઇ ઉચાટ
જીવન મહેંકે માનવીનું,ને પાંદડીએ સુગંધ પ્રસરીજાય
                             ………પુષ્પ પાંદડી શીતળ એવી.
સુખ એતો ભગવાનની લીલા,દેહ થકી એ મળી જાય
માનવ મનને મળે  મુંઝવણ,દુઃખ ક્યાંથી આવી જાય
સમજણનો સહવાસ શોધતાં,માનવ જીવન પુર્ણ થાય
સુખની શોધમાંજ કાયમ રહેતાં,માનવતા ચાલી જાય
                           ………પુષ્પ પાંદડી શીતળ એવી.

+++++++++++++++++++++++++++++++

September 25th 2010

શું કરું?

                            શું કરુ?

તાઃ૨૫/૯/૨૦૧૦                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મળી ગઇ માયાની સોટી,ટેકો સમજી ઝાલી લીધી
ડગલુ ભરતાં એક ના સમજાઇ,બીજે ટપલી ખાધી
                        ……… મળી ગઇ માયાની સોટી.
કુદરતની આ કળા છે એવી,કળીયુગમાં મળી જાય
મનનીવાત મનમાંરહેતાં,ના કોઇથીએ કળી શકાય
સમજણ સીધી દુરજ રહેતાં,અધમ પધમ થઇજાય
વાતચીતની મુડી ખોતાં,મન મારું ઘરમાં અકળાય
                     …………મળી ગઇ માયાની સોટી.
જીવની જ્યોતને માણવા,ના કડી કોઇથી મેળવાય
અકળામણ જ્યાં આવે આંગણે,જીવન બગડી જાય
શું કરું શું કરુંની વિટંમણામાં,ભવ પણ ભડકી જાય
શાંન્ત મને વિચારકરતાં,અંતે ભક્તિપ્રેમ મેળવાય
                     ……… મળી ગઇ માયાની સોટી.

=============================

September 24th 2010

મળેલ લકીર

                            મળેલ લકીર

તાઃ૨૪/૯/૨૦૧૦                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જીવન ઉજ્વળ પ્રેમ ઝંખે,જીવ જ્યાં દેહમાં જકડાય
પામરદેહને સાચી રાહમળે,જે જન્મ સફળ કરીજાય
                        …………જીવન ઉજ્વળ પ્રેમ ઝંખે.
મળતી મોહમાયા જગની,જ્યાં સગાંનેસંબંધી દેખાય
નિર્મળ દેખાતી આ દુનીયા,ભવોભવ મળતી જ જાય
મળે સંસ્કાર માબાપથી આદેહને,મનથી એ સમજાય
માન અને સન્માનસમજતાં,આજન્મ સફળ થઇ જાય
                            ……….જીવન ઉજ્વળ પ્રેમ ઝંખે. 
લકીર જ્ઞાનની ગુરૂથી મળતાં,આદેહને દોર મળી જાય
ઉજ્વળ જીવન કૃપા એ પામતાં,ભક્તિ સંગ થઇ જાય
દેહ દાનવ પરખાતા દેહને,મુક્તિની લકીર મળી જાય
અંત નિર્મળમળે આજીવને,જે પ્રભુ કૃપાને પામી જાય
                            ………. જીવન ઉજ્વળ પ્રેમ ઝંખે.

++=++==++===+==+==++=+===+++===+=

September 23rd 2010

પાવન રસ્તો

                         પાવન રસ્તો

તાઃ૨૩/૯/૨૦૧૦                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પરદુઃખ ભંજન પરદુઃખ હારી,અજર અમર અવિનાશી
જગતજીવ પર છે બલિહારી,ભક્તિ સાચીએ મળનારી
                     …………પરદુઃખ ભંજન પરદુ”ખ હારી.
પ્રભાતે પુંજન અર્ચન સંગે,ઉજ્વળ જીવન એ કરનારી
મળે પ્રેમની માળાનામણકા,પળપળ શાંન્તિ એદેનારી
અવની પરના આગમનને જાણી,પાવન રાહ લેવાની
જલાસાંઇનુ શરણું મળતાં,જરૂર પ્રભુ કૃપાજ મળવાની
                        ………પરદુઃખ ભંજન પરદુ”ખ હારી.
અંતરથી જ્યાંપ્રેમપ્રભુથી,દેહને પાવનરસ્તો મળવાનો
માયામોહના તુટે બંધન ત્યાં,ભક્તિ પથ પણ જડવાનો
અહંકારને આંબી લેતાં,આ દેહ નશ્વર ના ફરી જોવાનો
પ્રભુધામની પરખ મળતાં જ,જીવ ભક્તિ કરી લેવાનો
                       ……….પરદુઃખ ભંજન પરદુ”ખ હારી.

=++++++=+++++++++=++++++++=++++++=

September 22nd 2010

અલબેલી ધરતી

                           અલબેલી ધરતી

તાઃ૨૨/૯/૨૦૧૦                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લાગણીનો તો દરીયો ઉભર્યો,ના પ્રેમની કોઇ છાલક
અવનવી આ દુનિયામાં ભઇ,ક્યાંથી આવ્યો માણસ
                    ………..લાગણીનો તો દરીયો ઉભર્યો.
કળીયુગની આ કતાર લાંબી,પણ ના મળે કોઇ સાથ
સમજણસાચી શોધતાઅંતે,ડુબીગયો ભવમાં હું આજ
મનની મુંઝવણ લાંબી ચાલી,ના મળી શક્યો ઉપાય
અંતનાઆગમનને નિરખતા,વ્યર્થજન્મ આ થઇજાય
                     ………..લાગણીનો તો દરીયો ઉભર્યો.
કદમ માંડતા પગલા મારા,ના દિશાનો છે અભ્યાસ
એક બે તો સમજી લીધા,પછી લપસી ગયાનો ભાસ
કૃપાની કેડીને નજીકલેતાં,ભાગી ભીતી મનથી આજ
ડગલુ પારખી ચાલતાં મને,હવે મળી ગયા સૌ સાથ
                    …………લાગણીનો તો દરીયો ઉભર્યો

==============================

September 21st 2010

તારી નજર

                             તારી નજર

તાઃ૨૧/૯/૨૦૧૦                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નજર પડી મા તારી મુજ પર,પ્રભુ પ્રેમની પ્રીત લઇ
સાર્થક જીવનની કડીઅહીં,ઉજ્વળ રાહને મળતી ગઇ
                      ……… નજર પડી મા તારી મુજ પર.
પ્રભાતના અણસારમાં,મારા મનથી ભક્તિ થતી ગઇ
દરેક માળાના મણકે મા,તારી કૃપા પણ મળતી થઇ
અંતરમા આનંદ અનેરો એવો,ના શબ્દે કોઇ સમજાય
સંતાન બની જીવન જીવતા,મા જીવન મારુ હરખાય
                         ……..નજર પડી મા તારી મુજ પર.
શીતળ સ્નેહ મળે સૌનો,ના અપેક્ષા જીવનમાં રખાય
આશીર્વાદની વર્ષાએ તો,પળપળ જીવન મકેંકી જાય
સફળ જીવનને મળે સહારો,માતારી કૃપાય અપરંપાર
માતારી અમી દ્રષ્ટિ એક પડતાં,જન્મ મરણ ટળી જાય
                     ………. નજર પડી મા તારી મુજ પર.

===============================

Next Page »