December 31st 2009

કામ,કામ ને કામ

                      કામ,કામ ને કામ

તાઃ૩૦/૧૨/૨૦૦૯                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કામ,કામ ને કામ,એતો છે જુવાનીનો સંગ્રામ
મહેનત મનથી કરી લેતાં,ઘડપણમાં આરામ
                         ………કામ,કામ ને કામ.
એક ડગલું ભરતાં પહેલાં,બે ડગલુ આગળ મન
ના વ્યાધી કે ઉપાધી,સરળતા એ થશે સૌ કામ
પળપળ પારખી લેતાં ભઇ,જીવન ઉજ્વળ થાશે
આવશે પ્રેમ ને લાવશે હેત,પ્રભુકૃપા મળશે છેક
                        ……….કામ,કામ ને કામ.
જુવાનીના જોશને પકડી, હિંમત કરવી મનથી
સફળતા પણ સાથે રહેશે,ને કર્મને પાવન કરશે
મતીકદીના મુક્તિમાગે,વર્તન દેહનાસાર્થક લાગે
નિર્મળ કેડી જીવનનીદીસે,જ્યાં દેહ મહેનત લેશે
                          ………કામ,કામ ને કામ.
માયા મોહના બંધન સૌને,દેહને પકડી ચાલે સંગે
કામની લગની સાચે લાગે,સફળતા જીવનમાંસાથે
આવે ઉજ્વળતા બારણેજ્યાં,સ્નેહનીવર્ષા આવેત્યાં
ઘડપણના સ્પંદન થતાં,કૃપાએ શાંન્તિ મળી જાય
                            ………કામ,કામ ને કામ.

())))))))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((()

December 30th 2009

હેરા ફેરી

                     હેરા ફેરી

તાઃ૨૯/૧૨/૨૦૦૯                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આનુ આને  અને આનુ તેને,મને કહી જવાની ટેવ
સમજના આવે શબ્દની,તો ય બબડી જવાથી હેત
                      ………આનુ આને  અને આનુ તેને.
અમથાલાલને ઘર આંગણે,આંબા પર આવ્યો મૉર
ઉમંગ ઉત્સાહની ના હદ રહી,ખુશી ખુશી ચારે કોર
લાગ્યુ પ્રેમની સાંકળપકડી,ગામમાં ફરી ચારે ઓર
કહેતો ગામમાં હું કે અમથાલાલને ઘેર આવ્યો ચોર
                       ………આનુ આને  અને આનુ તેને.
સવિતાબાની પ્રેમનીવાણી,ગામમાં આજે ખુશીલાવી
દીકરી વ્હાલી સ્નેહ વાળી,આજે તેની માગણી આવી
ખુશીખુશીના વાદળછાયા,ને ઉમંગઆનંદ હૈયેલાવ્યા
જીભ ફરી ગામમાં,સવિતાબાનેત્યાંમહેમાન નાઆવ્યા
                        ………આનુ આને  અને આનુ તેને.
ડાહ્યાકાકા ગામમાં એવા,સૌ ને પ્રેમથી સહવાસ દેતા
તકલીફના વાદળ જ્યાંજોતાં,જલ્દી તેઓ દોડી જાતા
ઉંમરની તો અસર સૌ ને,આવ્યુ આજે મૃત્યું દ્વારે લેવા
આંખમાંઆસુંસાથેકહેતો,ડાહ્યાકાકાનેત્યાંઆજે મંગળફેરા
                         ………આનુ આને  અને આનુ તેને.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

December 29th 2009

સહન શક્તિ

                               સહન શક્તિ

તાઃ૨૮/૧૨/૨૦૦૯                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કુદરતની કારીગરી એતો છે જન્મમરણની ચેઇન
ના સમજે જન્મ ધારી, ક્યારે આવશે તેનો ટાઇમ
                        ………કુદરતની કારીગરી એતો.
સ્નેહપ્રેમની કેડી નાની,જીવને અમૃત આપી જાય
આનંદનાસાગરમાં રહેતા,દીલનોદરીયોછે ઉભરાય
માનવતાની તો મહેંકમળે,ને જન્મસફળ થઇ જાય
પવિત્ર પાવન જીવનની રાહે,પ્રભુ કૃપા મળી જાય
                          ……..કુદરતની કારીગરી એતો.
મનને શાંન્તિ મળી જાય,ને પુરણ થાય છે સૌ કામ
શ્રધ્ધારાખી જીવનમાં,જ્યાં પગલુ સાચવીને ભરાય
સફળતા સંગે રહે પળેપળ,ને ચઢે સિધ્ધિના સોપાન
સહનશીલતા સંગેરહેતા,જીવનમાં નાઆવે કોઇ થંભ
                         ……… કુદરતની કારીગરી એતો.
ધીરજ રાખી ધ્યેયમાં,ને મનથી સાચી મહેનત થાય
સફળતાના સોપાનપર,કદમ સાચવીને ચઢી જવાય
હિંમત ને મહેનત સંગેરહેતા,ના પાછો પડે કોઇ જીવ
શક્તિ સહન કરવાની મળે, ને હૈયે ટાઢક આવી જાય
                             ……. કુદરતની કારીગરી એતો.

૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭૭

December 28th 2009

વિરહના વાદળ

                   વિરહના વાદળ

તાઃ૨૭/૧૨/૨૦૦૯                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જીવને જગતમાં પ્રેમ મળે,જ્યાં દેહ મળી જાય
કુદરતની આઅપારલીલા,ના જગતમાં સમજાય
                    ………જીવને જગતમાં પ્રેમ મળે.
મળે દેહ માનવનો જગમાં,સગાવ્હાલા મળી જાય
પ્રેમ મળે માબાપનો જ્યાં, ત્યાં હૈયુ ઉભરાઇ જાય
કુદરતની આ લીલા અનેરી,કોઇથી  ના પરખાય
સમયસમય ને પારખીલેતા,પાવનજન્મથઇજાય
                   ……… જીવને જગતમાં પ્રેમ મળે.
પશુ,પક્ષીકેપ્રાણીમાં જ્યાં,જીવને જન્મ મળીજાય
આધારરહે પરમાત્માનો,ના સહારો કોઇનોલેવાય
અમરજીવના આબંધન,જેને કર્મનામળેછે સ્પંદન
છુટીજાય આ બંધનદેહના,જ્યાં જીવનીકળી જાય
                      ……..જીવને જગતમાં પ્રેમ મળે.
માનવદેહની માયા એવી,જગે જીવને મળી જાય
એકમેકના પ્રેમ નિરાળા,જે વળગી ચાલે પળપળ
વિરહના વાદળ ઘેરીવળે,જ્યાં જીવદેહ છોડી જાય
પ્રભુભક્તિએ કૃપામળે,ને માનવજન્મસફળથઇજાય
                    ……… જીવને જગતમાં પ્રેમ મળે.

===============================

December 27th 2009

ઠંડીની લહેર

                     ઠંડીની લહેર

તાઃ૨૭/૧૨/૨૦૦૯                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શિયાળાની શીતળતામાં જ,મધુર મહેર મળી જાય
આજ અમારે આંગણે ભઇ,ઠંડીની લહેર આવી જાય
                          ……….શિયાળાની શીતળતામાં.
બારણું ખોલતા મહેંક આવે,જાણે પ્રસરી પ્રેમે જાય
બંધ આંખે લહેર લાવે,જે મનમાં શાંન્તિ દે અપાર
ઉજ્વળ જીવન લાગે આજે,જાણે સ્વર્ગ આવ્યું દ્વારે
દીલ જીત્યુછે પરમાત્માએ,નાકોઇથી જગતમાં હારે
                          ……….શિયાળાની શીતળતામાં.
શીતળ એવો વાયરો આ,જ્યાં પ્રેમનીપડે છે વર્ષા
હૈયામાંથી હેત વરસે એ, ના રોકી શકે કોઇ ઘરના
આનંદ આનંદ ચારે કોર,ને શીતળતાનો સહવાસ
નાઅપેક્ષા માનવીનીરહે,જ્યાં કુદરતલાવે સમતા
                            ………શિયાળાની શીતળતામાં.
પ્રભુકૃપા ને પ્રેમજગમાં,સાચી માનવતાએ લેવાય
પ્રેમવરસે જ્યાં પરમાત્માનો,ના શબ્દોથી કહેવાય
લાગણીમાં માગણી રહી છે,જે દેહ ને વળગી આજ
લહેર મળતા ઠંડીની આજે,સૌ ભુલી ગયા ગઇ કાલ
                           ……….શિયાળાની શીતળતામાં.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

December 27th 2009

અપેક્ષા

                         અપેક્ષા

તાઃ૨૬/૧૨/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કોની કેવી માગણી જગમાં, ના કોઇથી સમજાય
કેટલી કેવી કોની અપેક્ષા,સમયે  પારખી લેવાય
                     ……..કોની કેવી માગણી જગમાં.
સંતાન બનીને આવતા,માબાપનો પ્રેમમળી જાય
પવિત્રપાવન જીવનમાં,પરમાત્માનીકૃપામેળવાય
મહેનત અને લગન મળે,ત્યાં સફળતા મળી જાય
નારહે અપેક્ષાકોઇની,નેસંતાનનુ જીવનમહેંકી જાય
                 ……….. કોની કેવી માગણી જગમાં.
ભણતરના દ્વારે આવતાં,મહેનત મનથી કરીલીધી
સફળતાના સહવાસે રહેતા,ઉજ્વળ જીંદગી આણી
સોપાનના હર પગથીએ,મહેનત સૌએ જાણીલીધી
ના અપેક્ષા મનમાંરહે,જ્યાં ભણતરે સફળતા મળી
                   ……….. કોની કેવી માગણી જગમાં.
ભક્તિએ ના દેખાવ દીસે,ત્યાં મનથી ભક્તિ થાય
ના મંદીરનાદ્વાર શોધવાપડે,જ્યાંઘરમાંપ્રભુભજાય
શ્રધ્ધાના માર્ગે ચાલતા,જીવનમાં ના અગવડ નડે
નાઅપેક્ષા કૃપાનીરહે,એતો સાચીભક્તિએ મળીરહે
                   ……….. કોની કેવી માગણી જગમાં.

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

December 26th 2009

સમયના સોપાન

                     સમયના સોપાન

તાઃ૨૬/૧૨/૨૦૦૯                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લીલી વાડી જોઇ લેતા,સૌ સગા વ્હાલા છે હરખાય
પ્રેમની પોટલી પામી લેતા,આ ઉજ્વળ જીવનથાય.
                               ………લીલી વાડી જોઇ લેતા.
જન્મ મળતા જીવને,મા બાપના પ્રેમની વર્ષા થાય
ઘોડીયાની દોરી હલાવતા,માતાનીમાયા વળગીજાય
બાળપણમાં આનંદ પામીને,વ્હાલ સૌનું મેળવીજાય
જીંદગીના પ્રથમસોપાને,બાળકને આશીશમળી જાય.
                                ……..લીલી વાડી જોઇ લેતા.
ડગલું માંડી જ્યાં ચાલતા,બાળક પગલું માંડતુ થાય
એક બે પાંચ ચાલતાં,આંગળીનો ટેકો હવે છુટી જાય
ભણતરનીકેડીને પકડતાં,તેનું ભાવિ ઉજ્વળછે દેખાય
બીજા જીવનના સોપાનથીજ, જીવન પણ મહેંકી જાય.
                               ………લીલી વાડી જોઇ લેતા.
મોહ માયાના બંધન છોડી,જ્યાં પકડી જીવનની કેડી
સાથ અને સહકારનીકેડીએ,માબાપનોપ્રેમ આવીજાય
જુવાનીના સોપાનમાં હવે,મળે લગ્ન જીવનની જોડી
જીવનાબંધન એ કર્મનુલેણુ,જન્મે ભાગીદારથઇઆવે.
                               ………લીલી વાડી જોઇ લેતા.
ઉંમરના આગમનમાં,સમજી વિચારી જીવનજીવી રહે
મન મહેનતના ફળ રુપે,કુદરત જીવ પર નજર કરે
શ્રધ્ધા રાખી મક્કમ મને,ગૃહ સંસારને વળગી ચાલે
ભક્તિના સોપાનનો સમય,જે અંતે પાવન જન્મ કરે.
                               ……….લીલી વાડી જોઇ લેતા.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

December 25th 2009

બંધન સાંકળના

                       બંધન સાંકળના

તાઃ૨૫/૧૨/૨૦૦૯                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

એક કડીથી બીજી કડીનો તાંતણો બંધાઇ જાય
તુટે કદીના એ બંધન,એતો અતુટ બંધન થાય
                     …………એક કડીથી બીજી કડીનો.
હૈયેથી જ્યાં વરસે  હેત,ત્યાં લાગણી મળી જાય
પ્રેમ વરસે જ્યાં પ્રીતમનો ત્યાં પ્રેમીકા હરખાય
પાપા પગલી માંડતા બાળે,લાગણીઓ વરસાય
પ્રેમના બંધન પતિ પત્નીના, બાળક મળી જાય
                        ……….એક કડીથી બીજી કડીનો.
જીવનની સાંકળનાબંધન,ના કોઇથીય ગણીશકાય
સ્નેહનાબંધન કુટુંબના,સહવાસના પ્રેમમાંમળીજાય
મહેનતનીકડી ભણતરથી,જે ઉજ્વળજીવને લઇજાય
ભક્તિની સાંકળછે ન્યારી, જીવને મુક્તિએ દોરીજાય
                            ……… એક કડીથી બીજી કડીનો.
શ્રધ્ધા અને વિશ્વાસની કડીએ,પાવન જીવન થાય
આંવી આંગણે પ્રેમ મળે,ને પ્રભુ કૃપાય મળી જાય 
સાંકળના બંધન અનેરા,મળી જાય જ્યાં દેહ મળે
પકડી ચાલતા તાંતણે,એ તો મહેંક મહેંક થઇ જાય
                            ……….એક કડીથી બીજી કડીનો.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

December 25th 2009

નથી રહ્યું

                         નથી રહ્યું

તાઃ૨૪/૧૨/૨૦૦૯                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નથી રહ્યું જગતમાં
                  કોઇ મારું,
                           તમારું,આપણું
                                      કે પારકુ.
માનીતુ
       કે અજાણ્યુ
                ઘરનું
                    કે બહારનું
સાત્વીક
        કે નાસ્તીક
                જળચર
                      કે વનચર
માનવી
       કે પ્રાણી
              પશુ
                  કે પક્ષી.

/////////////////////////////

December 24th 2009

આવજો વ્હેલા

                        આવજો વ્હેલા

તાઃ૨૩/૧૨/૨૦૦૯                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઘરવાળાની વાટ હું જોતી, સંધ્યાકાળને ટાણે
આવશે  વ્હેલા કામથીજ્યારે,પ્રેમ મેળવું ત્યારે
                    ……..ઘરવાળાની વાટ હુ જોતી.
સવારના સથવારમાં,ચા નાસ્તો સાથે કરતા
પ્રેમથી પાપડ પુરી ખાતા,ઘુંટડો ચાનો લેતા
જીવનમાં આનંદ મહેંકતા,પ્રભુ કૃપાને જોતી
ભાગ્ય ખુલ્યા મારા,જ્યાં જલાસાંઇને ભજતી
                   ………ઘરવાળાની વાટ હુ જોતી.
મળી ગયો પ્રેમમાબાપનો,હું લગ્ન કરીને આવી
વહુ,પુત્રીની મળીદ્રષ્ટિ,ત્યાં સિંદુર શીતળ લાગ્યુ
પ્રેમ પતિનો દિલથીમાણી,ખુશી જીવનમાંઆવી
આવશે વ્હેલા વ્હાલામારા,જીવનમાં મહેંક લાવી
                     ……..ઘરવાળાની વાટ હુ જોતી.

===============================

Next Page »