November 30th 2012

લટકતી ચાલ

.                     લટકતી ચાલ

તાઃ૩૦/૧૧/૨૦૧૨                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ,મારી કેડી બગડી ગઈ
શ્રાવણની સંધ્યાખોઇ,તુ દીલમાં ગઈ,નેસાંજ લટકતી થઈ
.                    …………………તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.
લટકતી ચાલે તુ સરકી ગઈ,વહુ છટકી ગઈ,વિરહી આંખો થઈ
કળીયુગી કરતાર મળતીથઇ,વ્યાધીઓ લઈ,શાંન્તિ ભાગી ગઈ
.                   ………………….તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.
નાઆગળ જઉ કેપાછળ જઉ,હું ભટકુ અહીં,જ્યાંપ્રીત ખોટી થઈ
મનમંદીરને તાળા વાગતાં,મારી નજર બગડી,નેરાહ વાંકી થઈ
.                   ………………….તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.
ભટકી મારી આંખો ગઈ,ના સમજ રહી,ત્યાંમુંઝવણ મળતી ગઈ
ભોળી મુંઝવણ ભાગીગઈ,નાહાથમાં રહી,નિર્મળતાયચાલી ગઈ
.                  …………………..તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.
મળતી શાંન્તિ ના સાથે રહી,દુર એ ભાગી ગઈ,ના જોડે મારે રહી
મુંઝવણનો ભંડાર આપતી,લટકતી ચાલે,આ જીંદગી બગડી ગઇ
.                …………………….તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.
લેખના સુધરે ભટકી પડતાં,આફત આપી ગઈ,ના શક્તી કોઇ રહી
નામળતીઆજે કે નામળતીકાલે,તને જોઇ,મારીનજર બગડીગઈ
.                …………………….તારી આંખો જોઇ,તારા લટકા જોઇ.

==========+++++++++++++==========

November 29th 2012

સાચો સંગ

.                      સાચો સંગ

તાઃ૨૯/૧૧/૨૦૧૨              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કર્મ કરેલા સંગે આવે,જ્યાં અવનીએ જન્મ મળી જાય
અદભુતલીલા આ પરમાત્માની,સાચીકેડીએ સમજાય
.                             …………………કર્મ કરેલા સંગે આવે.
વાણીવર્તન છે દેહના સંબંધી,જીવને ઝંઝટ આપી જાય
સમજણની નાની કેડીને લેતા,નાકોઇ આફતો અથડાય
દેખાવનો સાથમળે જીવને,તો ના કોઇ જીવથી છટકાય
અંત દેહનો આવે જ્યારે,જગતમાં ફરી અવતરણ થાય
.                             …………………કર્મ કરેલા સંગે આવે.
માયામોહ એ કળીયુગની કેડી,સાચી ભક્તિએ સમજાય
મનથી કરેલ જલાસાંઇની સેવાએ,કર્મબંધન છુટી જાય
સાચા સંતનો સહવાસ મેળવતા,પ્રભુનીકૃપા મળી જાય
અવની પરના સંગ ને છોડતાં,જીવ મુક્તિ માર્ગે દોરાય
.                              ………………..કર્મ કરેલા સંગે આવે.

++++++++++++++++++++++++++++++++

November 28th 2012

ભાઇનું આગમન

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.                         ભાઇનું આગમન

તાઃ૨૯/૧૧/૨૦૧૨                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

આંગણે જોઇ ભાઇ તન્વીરને,હિમાની આંખો ભીની થઈ
ભાઇબહેનના પ્રેમની સાંકળ,હ્યુસ્ટન આવતા મળી ગઇ
.                   …………………..આંગણે જોઇ ભાઇ તન્વીરને.
સરળ જીવનમાં કેડી ચઢતાં,રવિની  જીવનસંગીની થઇ
લગ્ન એ છે બંધન દેહના,ગતવર્ષે એની ખબર પડી ગઈ
પરણી આવતા હ્યુસ્ટનમાં,અહીં સંસારી જીંદગી શરૂ થઇ
સમયની સાંકળ કુદરતનીકેડી,એક વર્ષની અહીં થઇ ગઈ
.                     ………………….આંગણે જોઇ ભાઇ તન્વીરને.
ભાઇ તન્વીરની પ્રેમી દ્રષ્ટિને,બહેન હિમાએ નિરખી અહીં
બારણુખોલતી બહેનને જોતાજ,ભાઇની આંખો ભીની થઇ
પ્રેમ માબાપનો મળ્યો છે સંતાનને,આજે દ્રષ્ટિ તેની થઈ
કંકુ ચોખા કરી ભાઇને આવકાર્યો,એજ પ્રેમની પરખ ભઈ
.                     …………………..આંગણે જોઇ ભાઇ તન્વીરને.

*************************************************

 

 

November 27th 2012

છગન મગન

.                         છગન મગન

તાઃ૨૭/૧૧/૨૦૧૨                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

છગનભાઇને તો છત્રી વ્હાલી,ને મગનભાઇને વ્હાલી માયા
કર્મની કેડીનો સંગ રહેતા,મળી જાય જીવને જગતમાં કાયા
.                     ………………….છગનભાઇને તો છત્રી વ્હાલી.
આગળ પાછળની ના ચિંતા,જ્યાં જીવે સ્નેહની વર્ષા થાય
અતિ આનંદને ના સહન થતાં જ,હાથમાં છત્રી આવી જાય
સ્નેહ ખેંચે જીવને અવનીએ,ભક્તિની છત્રીએ બચી જવાય
શ્રધ્ધા રાખી તેને પકડી રાખતાં,કોઇ પણ જીવથી છટકાય
.                     ………………….છગનભાઇને તો છત્રી વ્હાલી.
મુઠી ભરેલી માયાને સહેતા,મળી ગઈ મગનભાઇને માયા
અવનીપરના આગમનની આકેડી,મળીજાય જીવને લારા
માયાને થોડી મચક મળતા જ,જીવ અવનીએ જ અથડાય
છટકવાની નાકોઇજ કેડી,જે જન્મમરણથી દેહને છોડીજાય
.                   …………………….છગનભાઇને તો છત્રી વ્હાલી.

################################

 

November 26th 2012

કોણ કેટલામાં

.                    કોણ કેટલામાં

તાઃ૨૬/૧૧/૨૦૧૨               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સમય સમયની દ્રષ્ટિ ન્યારી,જીવને શીતળતાએ સમજાય
ઉંમરની નાકોઇએડી મળતી,જ્યાંમળેલ સમયને સચવાય
.                     ………………….સમય સમયની દ્રષ્ટિ ન્યારી.
કુદરતની છે  આઅજબલીલા,જીવના જન્મને બાંધી જાય
આજ ના આવતી કાલ બને,એ તો ભુતકાળ જ બની જાય
પરખ મળે જીવને ગઇકાલની,તો આવતી કાલ સુધારાય
કોણ કેટલામાં આવી શકે,એતો સમયની સાંકળે સમજાય
.                  ……………………સમય સમયની દ્રષ્ટિ ન્યારી.
દેહને સંબંધ છે ઉંમરથી,ના જગતમાં કોઇનાથીય છટકાય
દુઃખ દરીદ્ર નાડીના ખેલ,એ આડુઅવળુ ખાવાથી મેળવાય
બુધ્ધીને નાકોઇ આંબીશકે,સીધી સમજણથીજ એ સમજાય
મહેનત મનથી કરતાં જ્ઞાનમાં,એ તો  લાયકાતે મળી જાય
.                     ………………….સમય સમયની દ્રષ્ટિ ન્યારી.
લાયકાત એની કેટલામાં છે,તે તેના અનુભવથી સમજાય
ઉજ્વળતાનો સાથ મળે જીવનમાં,જ્યાં સાચવીને બોલાય
કોણ કેટલામાં ફરી રહે છે,તે તેના વાણીવર્તનથીજ દેખાય
અભિમાનની અદાને છોડતાં,સૌ થતાંકામ સરળ થઈ જાય
.                   ……………………સમય સમયની દ્રષ્ટિ ન્યારી.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

November 25th 2012

પુનમ ચાંદ

.                       પુનમ ચાંદ

તાઃ૨૫/૧૧/૨૦૧૨                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પુનમ તારા ચાંદની શીતળતા જોઇ,પ્રભાત પાછી ચાલી ગઈ
ઉજ્વળતાની મહેંક માનવીને મળતાં,નિર્મળતાજ વ્યાપી ગઈ
.                     ………………….પુનમ તારા ચાંદની શીતળતા .
એક જ કિરણની લહેર મળતાં,મળેલ દેહને શાંન્તિ મળી ગઈ
તારી દ્રષ્ટિ અવનીએ પડતાં,અનેક  જીવોને ટાઢક મળી ગઈ
માનવતાની મહેંક પ્રસરતા બધે,સાચી લાગણીય મળી ગઈ
મુંઝવણની નાકોઇ નજરપડે,એજ સાચી માનવતા બની ગઈ
.                   ……………………પુનમ તારા ચાંદની શીતળતા.
સ્નેહ પ્રેમની એકજ જ્યોત મળતાં,જગે  જીવો હરખાયા અહીં
કૃપા  જલાસાંઇની જીવોને મળતાં,માનવતા પણ મહેંકી ગઈ
પ્રભાતની ના અપેક્ષા કોઇનેય,જ્યાં પુનમનો ચાંદ દીઠો ભઈ
સરળ જીવનની કેડીજોતાં,મળેલ જન્મ સફળ થઇ ગયો અહીં
.                  …………………….પુનમ તારા ચાંદની શીતળતા.

========================================

November 25th 2012

વૃક્ષના ફુલ

.                         જલીયાણ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.                      વૃક્ષના ફુલ

તાઃ૨૫/૧૧/૨૦૧૨                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઠક્કર કુળની નામના જગતમાં,સંત જલારામથી થાય
ગરવુ એજ સૌરાષ્ટ્ર છે,ગુજરાતમાં વિરપુર એ કહેવાય
.                 …………………ઠક્કર કુળની નામના જગતમાં.
પ્રધાન ઠક્કરની નિર્મળવાણી,ને પત્ની રાજબાઇના સંસ્કાર
ઉજ્વળ જીવન જીવી રાહ્યાતા,એ જ વિરપુર ગામ કહેવાય
પ્રેમી નિખાલસ જીવનસંગે,ત્રણસંતાન જીવનમાં મેળવાય
ભોજો,જલો અને દેવજી,એ તેમના સંસ્કારી સંતાન કહેવાય
.                …………………ઠક્કર કુળની નામના જગતમાં.
જલારામ વિરબાઇની એકજ દીકરી,જે જમનાબેન કહેવાય
ભક્તિરામ હતા જમાઇ વ્હાલા,નિર્મળ ભક્તિથી જીવી જાય
એકજ દીકરા કાળાભાઇ ,જે કુટુંબના વૃક્ષનીકેડી બની જાય
વંશ વૃધ્ધિનો અજબ કીમીઓ,જગતમાં પ્રભુકૃપાએ દેવાય
.               ………………….ઠક્કર કુળની નામના જગતમાં.
વિરપુરના ઠક્કર કુળની ગાડી,ભક્તિએ નિર્મળ ચાલી જાય
પ્રભુની પરખને જીતી લેતાં,જગે વિરબાઇ જલારામ પુંજાય
કુટુંબની કેડીએ આગળ ચાલતા,પુત્ર હરિરામનો જન્મ થાય
ભક્તિપ્રેમની જ્યોતસંગે,પત્નિ મોંધીબાનો સાથ મળી જાય
.               …………………..ઠક્કર કુળની નામના જગતમાં.
ફુલ જગતમાં ખીલતાબાગમાં,મળે સુગંધ માનવી ખુશથાય
કુટુંબ કેરા વૃક્ષની કેડી નિરાળી,જે ભક્તિએ જગે પ્રસરી જાય
હરિરામના ત્રણસંતાનો,પહેલી દીકરી રાજકુવરબેનકહેવાય
ગીરધરરામ એબીજા દીકરા,અને નાના વજુભાઇ ઓળખાય
.              …………………… ઠક્કર કુળની નામના જગતમાં.
ઠક્કર કુળના અજબ વૃક્ષની,સુગંધ વિરપુરથી પ્રસરતી જાય
રામનામની કેડીએ  રહેતા,ગિરધરરામથી કુળ આગળ જાય
ત્રણ દીકરાનાપિતા થયા,જયસુખભાઇ ને બીજા નટવરભાઇ
ત્રીજા દીકરા રસીકભાઇ થયા,જે આ કુળને આગળ લઈજાય
.               ……………………ઠક્કર કુળની નામના જગતમાં.
જલારામની ભક્તિનીકેડી,પત્નિ વિરબાઇ સંગે સચવાઇ જાય
પરમાત્માની અસીમ કૃપાએજ,કુટુંબવૃક્ષના ફુલ ઉજ્વળ થાય
અન્નદાનની ઉજ્વળ કેડી વર્ષોથી,વિરપુર ગામમાં છેસચવાય
સાચીભક્તિને પકડી રાખતા,ના દાનની કોઇ પેટી પણ રખાય
.                  ………………….ઠક્કર કુળની નામના જગતમાં.

********************************************

November 24th 2012

અજવાળુ

.                      અજવાળુ

તાઃ૨૪/૧૧/૨૦૧૨              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અંધકાર ભરેલ અવનીએ,સાચી ભક્તિ છે અજવાળુ
શ્રધ્ધા રાખી પ્રભુને ભજતાં,આજીવન સાર્થક થવાનું
.                 …………………અંધકાર ભરેલ અવનીએ.
મળેલ જન્મ માનવનો જગે,એ જ પ્રથમ કૃપા કહેવાય
બીજી કૃપાને મેળવવા કાજે,મળેલ સંસ્કારને સચવાય
આવી આંગણે પ્રભુ રહે,જીવને મુક્તિ માર્ગ મળી જાય
આધી વ્યાધીય આંગણું છોડે,મનથી ભક્તિ જ્યાં થાય
.               ……………………અંધકાર ભરેલ અવનીએ.
ત્રીજી કૃપા મેળવવાકાજે,માબાપને પ્રેમથી વંદન થાય
મળતા આશિર્વાદ હૈયેથી,જગે જીવન ઉજ્વળ થઈજાય
સુખશાંન્તિની વર્ષાથતા,પવિત્રરાહ જીવનમાં મેળવાય
અંતરથી મળેલ આશિર્વાદ જીવને મુક્તિ માર્ગ દઇ જાય
.                 ……………………અંધકાર ભરેલ અવનીએ.

****************************************************

November 23rd 2012

ઉજળી પ્રભાત

                       ઉજળી પ્રભાત

તાઃ૨૩/૧૧/૨૦૧૨                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ઉજળી પ્રભાતને પ્રેમ કરતાં,માનવીનોદીવસ સુધરી જાય
નિખાલસતાનો સાથ રહેતાં,ના આફત કોઇ અથડાઇ જાય
.                      ………………..ઉજળી પ્રભાતને પ્રેમ કરતાં.
પહેલા કિરણો લેતા સુરજના,શરીરને સ્વાસ્થ્ય આપી જાય 
દવા દારૂની મોંકણ છુટતા,નાખોટા કોઇ ખર્ચાઓ પણ થાય
રામનામની કેડી છે અનોખી,મેળવવા ભક્તિ પ્રેમથી થાય
ઉજ્વળ પ્રભાતને નિરખીલેતાં,પરમાત્માનોપ્રેમ મળી જાય
.                        ……………….ઉજળી પ્રભાતને પ્રેમ કરતાં.
પ્રીત જલાસાંઇથી કરતાં,જીવનમાં ભક્તિ સાચી થઈ જાય
મનથી સ્મરણ શ્રધ્ધાએ કરતાં,માનવજીવન ઉજ્વળ થાય
લાગણી મોહ અને માયા તો છે,કળીયુગની ભીની ચાદર
પડીજાય જો દેહપર કદીક,તો માનવજીવન વેડફાઇ જાય
.                      ……………….ઉજળી પ્રભાતને પ્રેમ કરતાં.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

November 23rd 2012

શબ્દની કાતર

                    શબ્દની કાતર

તાઃ૨૩/૧૧/૨૦૧૨                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શબ્દે શબ્દની કિંમત છે અજાણી,ના કોઇથીય એ અંકાય
સમજીવિચારી શાંન્ત રહેતાં,અંતરની ભાવનાએ પકડાય
.               ……………….શબ્દે શબ્દની કિંમત છે અજાણી.
સુખના શબ્દથી સ્નેહ મળે,ને દુઃખના આંસુ આપી જાય
અદભુત આઅતિથીનીકૃપા,જીવને અનેક રીતેમળીજાય
મુંઝવણનો છે સંગ દેહથી,ના કોઇથીય એનાથી છટકાય
પ્રેમનીસાંકળ શબ્દથી વરસે,જે સુખ યાદુઃખ આપી જાય
.              ……………….શબ્દે શબ્દની કિંમત છે અજાણી.
સંગાથીનોસાથ મળીજાય,જે જીવનમાં અચાનક મેળવાય
પળનેપકડી સંગેરાખતાં,દુઃખના ડુંગર બહુ દુર ભાગી જાય
પ્રીતની પ્યાલી હાથમાં રાખતાં,સૌ મળવાને આવી જાય
શબ્દનીસાચી સમજપડે જીવને,જે હાથમાં હાથ આપીજાય
.                ………………..શબ્દે શબ્દની કિંમત છે અજાણી.

==================================

Next Page »