January 20th 2018

માતા સરસ્વતી

.....Related image.....
.      . માતા સરસ્વતી  
   (મહા સુદ પાંચમ માતાનો જન્મ દીવસ)
તાઃ૨૦/૧/૨૦૧૮  (૨૨/૧/૨૦૧૮)   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પરમકૃપા થઈ પરમાત્માની અવનીપર,માતાનો દેહ મળી જાય
કલમની પવિત્રરાહ આપી જીવોને,જે કલમની કેડીએ મેળવાય
......એજ કૃપા માતા સરસ્વતીની,હ્યુસ્ટનમાં કલમપ્રેમીઓથી દેખાઇ જાય. 
પાવનરાહની ચીંધે આંગળી,જે શબ્દના સહવાસથી અનુભવાય 
નિર્મળભાવથી પકડેલ કલમથી,અનેકજીવોને આનંદ આપીજાય
સુખનો સાગર સ્પર્શે જીવને,જ્યાં માતા સરસ્વતીની કૃપા થાય
પવિત્ર દીવસે અવનીપર આગમન થતા,સુખશાંન્તિ આપી જાય
......એજ કૃપા માતા સરસ્વતીની,હ્યુસ્ટનમાં કલમપ્રેમીઓથી દેખાઇ જાય.
અવનીપર પવિત્રભુમી ભારત છે,જ્યાં પરમાત્મા દેહ લઈ જાય
અનેકદેહને આશિર્વાદ મળે શ્રધ્ધાએ,જીવોને મુક્તિ મળી જાય
પવિત્રરાહ ચીંધે પ્રેમીઓને કલમથી,જે માતાની કૃપાજ કહેવાય
એજ માતા પર પરમકૃપા,જે મહાસુદ પાંચમે જન્મ મેળવી જાય
......એજ કૃપા માતા સરસ્વતીની,હ્યુસ્ટનમાં કલમપ્રેમીઓથી દેખાઇ જાય.
==========================================================
  કલમપ્રેમીઓના પવિત્ર માતા સરસ્વતીનો જન્મદીવસ મહાસુદ પાંચમે
જે જગતમાં કલમથી સૌને આનંદ આપી જાય અને પ્રેરણા પણ આપી જાય
લી.પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટના માતાજીને પરિવાર સહિત વંદન અને પ્રણામ.
November 25th 2017

निर्मळ प्रेम

.             निर्मळ प्रेम

ताः२५/११/२०१७              प्रदीप ब्रह्मभट्ट  

निर्मळ प्रेमकी ज्योत जीवनमें,मानवता महेंकाती है
    सुखदुःखकी नाकेडी स्पर्शे,उज्वळ जीवन दे जाती है
........येही प्रेमकी गाथा है,जो जीवनमे पावनकर्म कराती है.
कर्मबंधन ये जीवको स्पर्शे,जो अनुभवसे समजाती है
    अजबलीला ये कुदरतकी है,जो जन्ममरण दे जाती है
पावनकर्म मानवता महेंकाये,जीवनमें निर्मळप्रेम मिलजाये
    मीले कृपा परमात्माकी,जीवनकी ज्योतको प्रगटाती है
........येही प्रेमकी गाथा है,जो जीवनमे पावनकर्म कराती है.
मनमें श्रध्धा और प्रेम निखालस,कलमकीकेडी देजाती है
    ज्योत प्रेमकी प्रगटनेसे,अनंत प्रेमकी वर्षा होजाती है
मोहमाया ना स्पर्शे जीवनमें,उज्वळ जीवन वो कर जाती है
    निर्मळ जीवन येही कृपा है,जन्म सफल हो जाता है
........येही प्रेमकी गाथा है,जो जीवनमे पावनकर्म कराती है.
================================================

 

October 26th 2017

વિરપુરવાસી

…….Image result for જલારામ બાપા

. ………………વિરપુરવાસી

તાઃ૨૭/૧/૨૦૧૭ (કારતક સુદ ૭) પ્ર્દીપ બ્રહ્મભટ્ટ

વિરપુરવાસી નિર્મળ ભક્તિના સંગાથી,જગતમાં જલારામની નામના થાય
એવા રાજબાઈમાતાના સંતાન,પિતા પ્રધાનના એલાડલા સંતાન કહેવાય
….રામનામની માળાનો સંગ,એવા સંત જલારામનો આજે જન્મ દીવસ ઉજવાય.
અવનીપરના આગમનને ઉજ્વળ કરતાં,જગતમાં વિરપુરના સંત થઈજાય
અનેક જીવોને ભોજન આપતા પ્રેમથી,પરમાત્માનો અનંતપ્રેમ મળી જાય
પત્ની વિરબાઈની પવિત્રકેડી,મળેલ માબાપના સંસ્કારથી જીવન જીવાય
પરમાત્માની પરિક્ષાને સન્માનતા,ઝંડોઝોળી આપી પરમાત્મા ભાગી જાય
….એવા વિરબાઈ માતાના પતિદેવ શ્રી જલારામનો આજે જન્મ દીવસ ઉજવાય.
મનથી કરેલકર્મ જીવનમાં સાચીભક્તિએ,અન્નદાનની આંગળી ચીંધી જાય
અનેક જીવોને ભોજન આપતા જીવનમાં,પરમાત્માનો અનંતપ્રેમ મેળવા ય
નાકદી કોઇઅપેક્ષા જીવનમાં રાખી,કે નાકોઇજ મોહ જીવનમાં અડી જાય
એવા વ્હાલા નિખાલસ જીવન જીવેલ સંત જલારામનો આજે જન્મ દીવસ ઉજવાય.
===============================================================
…. પરમપુજ્ય સંત શ્રી જલારામનો આજે જન્મદીસ છે તે નિમીત્તે તેમના પરિવારને
પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ તરફથી સપ્રેમ ભેંટ.

October 24th 2017

.લાકડીનો ટેકો

………………લાકડીનો ટેકો

તાઃ૨૪/૧૦/૨૦૧૭ …………….. પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માનવદેહને મળે સંબંધ લાકડીનો,જે ઉંમર અડતા દેહને મળી જાય
કુદરતની આ અજબકેડી,જે સહવાસ સંગે દેહને દુઃખજ આપી જાય
…….એવી આ લાકડી જગતપર,અદભુત પ્રસંગેજ દેહને દેખાઈ જાય.
સાથમળે ઉંમર મળતા માનવીને,જેદેહને ધરતીપર ચાલન આપી જાય
કુદરતની કૃપાએ મળેલ પગલાં,માનવદેહને સમય સંગે ચલાવી જાય
મળે જ્યાં દેહને સંગાથ આવતીકાલનો,ત્યાં જ લાકડી પકડાઈ જાય
અહીંતહીંનો સંગાથ મેળવવા,ત્રીજા પગનોસાથ લાકડીએ મળી જાય
…….એવી આ લાકડી જગતપર,અદભુત પ્રસંગેજ દેહને દેખાઈ જાય.
ના સમયના સંગની જરૂર કોઇને,જ્યાં અચાનક લાકડી પકડાઈ જાય
કોઈપણ દેહને જકડી નાખવા જીવનમાં,હાથમાં લાકડીજ આવી જાય
તેજલાકડી શક્તિદે દેહને,જે કોઇકવાર બીજા દેહને ઝાપટઆપી જાય
દુર રહીને ભાગતા રહેવાથી જીવનમાં,કોઇ દુશ્મન થઈને સ્પર્શી જાય
…….એવી આ લાકડી જગતપર,અદભુત પ્રસંગેજ દેહને દેખાઈ જાય.
=====================================================

July 25th 2017

ગજાનંદ ગણેશ

..Image result for ગજાનંદ ગણેશ..
.     .ગજાનંદ ગણેશ
તાઃ૨૫/૭/૨૦૧૭     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

પરમપિતાનો પ્રેમ પામી જીવનમાં,અજબ શક્તિશાળી બની જાય
એવા વ્હાલા માપાર્વતી પુત્ર,ગણપતિના પવિત્ર નામથી ઓળખાય
.....એજ છે ભાગ્ય વિધાતા અવનીપર,શ્રીગજાનંદ ગણપતિ પણ કહેવાય.
પાવનરાહ જીવોને આપે જ્યાં નિર્મળ ભાવે,ભક્તિ શ્રધ્ધાએ કરાય
અનેક વ્યાધીઓને આંબીને,મળેલદેહને સાચીસમજણ આપી જાય
કર્મના બંધન એસ્પર્શે દેહને,પણ ગજાનંદ કૃપાએ જીવથી છટકાય
આવન જાવનના બંધન છુટે જીવથી,જ્યાં શ્રીગણેશજીનીકૃપા થાય
.....એજ છે ભાગ્ય વિધાતા અવનીપર,શ્રીગજાનંદ ગણપતિ પણ કહેવાય.
ભક્તિપ્રેમનો સંગા રાખતા જીવનમાં,અનંત શાંંન્તિની વર્ષા થઈજાય
ના કળીયુગની કોઇ સાંકળ અડે દેહને,ત્યાં સુખનો સંગ મળી જાય
મળેલ માનવદેહ એ જીવનો છે સંબંધ,પ્રભુકૃપાએ પાવન થઈ જાય
સંત જલાસાંઇની પાવનરાહે જીવતા,જીવને મળેલ જન્મ સાર્થક થાય
.....એજ છે ભાગ્ય વિધાતા અવનીપર,શ્રીગજાનંદ ગણપતિ પણ કહેવાય.
=======================================================

	
July 3rd 2017

જન્મ દીવસ

Image result for રમા બ્રહ્મભટ્ટ,હ્યુસ્ટન
.    .જન્મ દીવસ 
તાઃ૩/૭/૨૦૧૭     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

જન્મદીવસ છે રમાનો આજે,જે મારી જીવનસંગીની કહેવાય
પાવનપ્રેમની ગંગા લઈને માબાપની,મને આપી રહી છે પ્રેમ
.....એજ મને મળી જાય છે,જે મારા સંતાનના પાવન જીવનથી દેખાય.
પરમપ્રેમ મને મળ્યો છે રમાનો,ત્યાં પાવન રાહે જીવન જીવાય
કર્મનો સંબંધ એ કૃપા જલાસાંઇની,જે મળતા શાંન્તિ થઈ જાય
પાળજગામની મહેંકપ્રસરાવી,જ્યાં મારી જીવનસંગીની બની જાય
આણંદ આવી પ્રેમ વહેવડાવી,મારી સંગે એ હ્યુસ્ટન અવી જાય
.....એજ મને મળી જાય છે,જે મારા સંતાનના પાવન જીવનથી દેખાય.
આજકાલને નાઅંબાય કોઇથી જીવનમાં,મળેલ દેહને સ્પર્શી જાય
માતાપિતાના આશીર્વાદ રવિ,દીપલને,પવિત્રકર્મે જીવનજીવી જાય
માગણીમોહને દુર રાખીને જીવતા,ભણતરની પવિત્રકેડીમળી જાય
જન્મ દીવસની ઉજવળી કરતા,આજે રમા સત્તાવન વર્ષની થાય
.....એજ મને મળી જાય છે,જે મારા સંતાનના પાવન જીવનથી દેખાય.
=======================================================

	
June 27th 2017

દેખાવ અડે

.      .દેખાવ અડે   

તાઃ૨૭/૬/૨૦૧૭       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

કળીયુગ સતયુગ એ સૃષ્ટિનો અણસાર,જગત પર આવનથી સમજાય
કુદરતનીકૃપા મળેલ દેહને સ્પર્શી જાય,ત્યાં જીવ કર્મબંધનથી બંધાય
.....એજ અદભુત લીલા પરમાત્માની,અભિમાનમાં દેહને દેખાવ અડી જાય.
અડે જ્યોત જીવનમાં અવનીએ,જે અનેકરીતે એ દેહને મળતી જાય
અંતરથી મળેલ પ્રેમની જ્યોત,દેહ પર સુખશાંન્તિની વર્ષા કરી જાય
આગમન વિદાયની ના કોઇ અપેક્ષા,જ્યાં પાવનરાહે જીવન જીવાય
લાગણી મોહનો દેખાવ નાસ્પર્શે,ત્યાં મળેલ જીવન પાવન થઈ જાય
.....એજ અદભુત લીલા પરમાત્માની,અભિમાનમાં દેહને દેખાવ અડી જાય.
મળે જ્યાં પ્રેમ દેખાવનો સંબંધીઓનો,ત્યાં ના કોઇ જીવથીય છટકાય
કળીયુગની આકેડી કહેવાય,જેથકી દુઃખનીવર્ષાએ જીવન જકડાઈ જાય
ના સંબંધ કોઇ દેહને રહે,કે ના અંતરનો નિર્મળપ્રેમ પણ અપાઈ જાય
દેખાવની દુનીયા જે આંખથી સ્પર્શે,જે દેહના વર્તનથી જ દેખાઈ જાય
.....એજ અદભુત લીલા પરમાત્માની,અભિમાનમાં દેહને દેખાવ અડી જાય.
=========================================================

	
June 15th 2017

જય ગંગામૈયા


.     .જય ગંગામૈયા

તાઃ૧૫/૬/૨૦૧૭     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પવિત્રરાહ મળે દેહને અવનીએ,જ્યાં મા ગંગામૈયાને વંદન થાય
પરમાત્મા ભોલેનાથની કૃપાએ,ગંગામૈયા અવનીપર અવતરી જાય.
......પવિત્ર ભુમી કરી મા ગંગાએ,જ્યાં જીવનો જન્મ સફળ થઈ જાય.
અર્ચના કરી શ્રધ્ધાએ વંદન કરતા,માતાની કૃપાની વર્ષા થઈ જાય
મળેલ જન્મને પવિત્રરાહ મળે,જીવને પરમાત્માની કૃપા મળી જાય
પાવનરાહે જીવનમાં ચાલતા જ,ના કદી કોઇ આફત સ્પર્શી જાય
માનવજીવન એછે કર્મનાબંધન,જે ગંગામૈયાની કૃપાએ છુટી જાય
......પવિત્ર ભુમી કરી મા ગંગાએ,જ્યાં જીવનો જન્મ સફળ થઈ જાય.
ૐ નમઃ શિવાયના પ્રભાતના સ્મરણે,મા ગંગાની અમૃત વર્ષા થાય
પવિત્ર જીવન ને પવિત્રશ્રધ્ધા,એજ પાવનકર્મ જીવનમાં કરાઇ જાય
મળે માનવદેહ પર કૃપા ભોલેનાથની,મળેલ જન્મ સફળ થઈ જાય
એજ કૃપા મા ગંગામૈયાની અવનીએ,જે જીવનને પાવન કરી જાય
......પવિત્ર ભુમી કરી મા ગંગાએ,જ્યાં જીવનો જન્મ સફળ થઈ જાય.
======================================================
June 15th 2017

લાગણી કે માગણી

.     .લાગણી કે માગણી 

તાઃ૧૫/૬/૨૦૧૭      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પવિત્ર પાવન રાહ મળે જીવને,જ્યાં અંતરથી લાગણીએ પ્રેમ થાય
કળીયુગ કેરી ચાલમાં રહેતા,જીવને અપેક્ષાસંગે માગણી અડી જાય
.....એ અદભુત લીલા પરમાત્માની,જે સાંકળ બની જીવોને જકડી જાય.
માનવતાની મહેંક પ્રસરે અવનીએ,જે મળેલ દેહના વર્તનથી દેખાય
સફળતાની કેડી મળે દેહને,જ્યાં સંબંધીઓની લાગણી સ્પર્શી જાય
નિર્મળ લાગણી એજ સ્પર્શે જીવને,જે થતા અનુભવથી જ સમજાય
મળેલ દેહને કૃપાજ સમજતા અવનીએ,સફળતાના વાદળ અડી જાય
.....એ અદભુત લીલા પરમાત્માની,જે સાંકળ બની જીવોને જકડી જાય.
સમય સ્પર્શે જ્યાં દેહને અવનીપર,ત્યાં જીવની માગણી વધતી જાય
અપેક્ષાનો સંગાથ રહેતા દેહને,પળેપળ તકલીફોજ અડતી થઈ જાય
મોહ લાગે જ્યાં માગણીનો જીવનમાં,ત્યાં નાકોઇ સત્કર્મ પણ થાય
લાગણી માગણી એજ સ્પર્શ જગતમાં,સમયથી સાંકળેજ જકડી જાય
.....એ અદભુત લીલા પરમાત્માની,જે સાંકળ બની જીવોને જકડી જાય.
======================================================
June 12th 2017

કાનમાં કચરો

..Image result for કાનમાં કચરો..
.      .કાનમાં કચરો
તાઃ૧૨/૬/૨૦૧૭        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

માનવદેહને જીવનમાં સ્પર્શે છે,જેને કાનની કૃપા કહેવાય
સાંભળવાથી સમજણ મળે,જે માનવ જીવનને દોરી જાય
.....અદભુત શક્તિ કાનની,જે થકી જીવનમાં રાહ સાચી મળી જાય.
કચરો પેસે જ્યાં કાનમાં,ત્યાં જ અગડમ બગડમ થઈ જાય
વિચાર એ બુધ્ધીથી સ્પર્શે દેહમાં,જે થકી જીવન ચાલી જાય
મદદ માગતા વડીલને ધરતીપર,બેહરાશે ના મદદ કોઇ થાય
વંદનકરતા મળે આશીર્વાદ વડીલના,કાનમાં કચરાએ ખોવાય
.....અદભુત શક્તિ કાનની,જે થકી જીવનમાં રાહ સાચી મળી જાય.
સરળ જીવનની રાહ પકડવી,એ મળેલ દેહથી સમજણે લેવાય
સાંભળવવાની ના જરૂર કોઇ દેહને,મળેલ બુધ્ધીનેએ સમજાય
કળીયુગની એ કાતર છે અવનીએ,સાંભળતા દુષ્કર્મ થઈ જાય
ખુલ્લા કાનને ખોટા શબ્દ મળે,ત્યાંજ દેહનેએપાગલ કરી જાય
.....અદભુત શક્તિ કાનની,જે થકી જીવનમાં રાહ સાચી મળી જાય.
===================================================
Next Page »