May 31st 2008

ઓ કરુણાનિધાન

                           big_sur_main1.jpg                    

                               ઓ કરુણાનિધાન
તાઃ૩૧/૫/૨૦૦૮                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અકળ આ અવતારને સાર્થક તું કરનાર
              જગતના તારણહાર તારા અનંત છે અવતાર
ના મિથ્યા આ જન્મ મળશે તારો આધાર
               તું સર્જનહાર ને તારો સૌ જીવો પર ઉપકાર
                             …ઓ કરુણાનિધાન ઓ વિશ્વંભર ભગવાન.
માયા લાગી જન્મ મળ્યો જ્યાં જગમાંય
             સ્નેહપ્રેમ ના માગે મળતાં નિર્ધન કે ધનવાન
કૃપા પ્રેમ એ ર્સ્પશે તેને હૈયે જ્યાં જલારામ
             નમન જગમાં મળશે તેને જેના હ્રદયે સાંઇરામ
                              …ઓ કરુણાનિધાન ઓ વિશ્વંભર ભગવાન.
આત્માની ઓળખ અજાણ ન કળી કળાય
            જ્યાં શ્રધ્ધાનેવિશ્વાસ આત્મા ઉજ્વળથતો જાય
લગનીલાગે મનથી જ્યારે ભક્તિ થતીજાય
            શક્તિ એવી છે અનોખી જેની તુલનાના કરાય
                              …ઓ કરુણાનિધાન ઓ વિશ્વંભર ભગવાન.

ઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁઁ

May 30th 2008

खो गया दील

                            खो गया दील
३०/५/२००८                                  प्रदीप ब्रह्मभट्ट

खो गया है दील खोज रहा हु कबसे
                      ना जाने गया कहां में ठुंठ रहा जबसे
ये कैसा मेरा दील जीसको पडी नही है मेरी
                     आज यहां कल कहां जा रहा है कलसे
दीलमे ना कोई पहेले आया था यहां
                  नाकोई थी मुलाकातके जीसमेवोखो जाये
आये आज अगरवो मिलने मेरे पास
                     पुछुगा में उसको भइखो गया क्युकबसे
हरपलमें खशथा जबवो पास था मेरे
                     अब कहीं चेननहीं ओर ना कोइ हैउमंग
पतझड अबहरपल है लगती सांजसवेरे
                     जबमिलजायेगा दिल चेन मिलेगा तबसे
अब आजा मेरे दील रहेना पाउगा मै
                     सोचके कलके बारेमे आज रो रहाहै दील
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

May 27th 2008

ઇર્ષાસ્નેહ

                                ઇર્ષાસ્નેહ
૨૭/૫/૨૦૦૮                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાગરમાં એક ઝેરનું ટીપું, લે જીવો છે અનેક
            ના જુએ તે પ્રાણી માનવ, મિથ્યા બનાવે છેક
અમૃતની જો મીઠી બુંદને,વહેતી કરી દો એક
           પ્રાણી માત્રના જીવન સ્પંદન,સદા મહેંકે અનેક
સ્નેહ પ્રેમની જ્વાળા પ્રકટે,અખંડ માનવ દેહે
          ઉજ્વળજીવન પાવનજીવ જ્યોતસુવાસની સોહે
ખોલતા ઇર્ષાનોપટારો ,અનંત જીવોઅટવાશે
          ના આરો કોઇ રહેશે,જ્યાં સાગર ઝેર તમને દેશે
સ્નેહસમેટશો પામશોપ્રેમ,દ્વેશઇર્ષા છુટશેઅનેક
          સાર્થક જીવનસાર્થક જન્મ,નહીંમળે ફરી આ નર્ક
ઇર્ષાનો તો સાગર છે, જગતમાં વ્યાપો છેક
         સ્નેહનું બીદુંએકમળે પાવનજીવન તેમાં ના મેખ
લાગણી મનમાં થાય ઘણી,ને ઉભરાથાયઅનેક
         પ્રેમ જોસાચાદિલથી હશેનહીં દુશ્મન જગમાંએક
માનવીની માનવતામાં છે જીદગીનીથોડીઝંઝટ
          પાર પ્રેમથી પડી જશો, છોડજો ઇર્ષા કરજો સ્નેહ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

May 26th 2008

શરણું આપનું સાચું.

                શરણું આપનું સાચું
                       ઓ જલાબાપા ઓ સાંઇબાબા
૨૬/૫/૨૦૦૮                                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અંતરમાં આનંદ ઉભરાતો, ને મનમાં સ્મરણ સંતનું થાય
આજકાલની વિટંમણાઓમાં,જ્યારથી જીવને મુઝવણથાય
                                                …તે સાચા સંતના સ્મરણથી જાય.
ભક્તિનો એકદોર મળ્યો,ને લાગી લગની જલારામબાપાની
આધીવ્યાધીની ના ઉપાધી,પ્રેમથી પ્રભુકૃપાએ ઉકલી જાય
                                                …જે સાચા સંતના સ્મરણથી થાય.
માગણી પરમાત્માથીકરવી,કે સદાઅંતરથીવહે હ્રદયમાંપ્રેમ
લાગણીમાં ના ભટકવું સંસારે,રાખવો સંત જલાસાંઇનો સંગ
                                             …જે ઉજળા જીવનથી સદા છલકાય.
કીર્તન અર્ચન માળા કરતાં, હૈયે રાખવી પ્રભુ સંતથી પ્રીત         
સંસારીસંતની ભક્તિસાચી,છે પરમાત્માને પામવાની રીત
                                   …જ્યાં હાર્યા અવિનાશી ને થઇ સંતની જીત.

*********************************************************

May 26th 2008

માતાપિતા,સંતાન

                                          ravi-prem.jpg                           

                                             માતાપિતા,સંતાન
૨૬/૫/૨૦૦૮                                                                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
 માતા
* પૃથ્વી પરના તારા અવતરણ પહેલાં નવમાસ સતત તારી સંભાળ રાખી પોતાની
   જરુરીયાત અળગી કરે છે તે માતા.
* જન્મ બાદ તારા શરીરના દરેક અંગને પોષણ આપવા પ્રેમથી મહેનત કરે તે માતા.
* પુત્ર કે પુત્રી એતો કર્મનું બંધન છે પણ જેણે જન્મ આપ્યો છે તેને માટે તો તે તેના
   સંતાન છે તે માતા.
* બાળકને ઝુલણા ઝુલાવી અનંત આનંદ આપવાની ઉત્તંગ ભાવના જેમાં છે તે માતા.
* સુખદુઃખ શરીરને છોપડે પણ પોતાના સંતાનને તેનો પડછાયો નાપડવા દે તે માતા.
* સવાર પડતા પહેલા જરુરી બધીજ વસ્તુઓ બાળકનાવિકાસ માટે તૈયારરાખે તે માતા.
* પૃથ્વી પરનાતારા અવતરણને માનઅનેસન્માન મળે તેનો હંમેશા વિચાર કરેતે માતા.
* અજ્ઞાનતામાં રહી તે કરેલ કોઇપણ અપરાધને માફ કરી સમજાવે તે માતા.
* તારા જીવનની સફળતાના દરેક સોપાને સહજતાથી પ્રેમ વરસાવે તે માતા.
* તારા કોઇપણ જાતના પ્રેમના ઉભરાને મેળવી પોતાના પર સંયમ રાખી ભીની આંખે
   હેત વરસાવે તે માતા.

 પિતા
* સંતાનના જીવનને ઉજ્વળતાના સોપાનો પર લઇ જવા પ્રેરીત કરે તે પિતા.
* સંતાનના પૃથ્વી પરના આગમનને બિરદાવતા તે પિતા.
* મારુ સંતાન,મારું બાળકનુ ગૌરવ અનુભવે તે પિતા.
* જન્મ બાદ જીવનના સોપાનો પર આંગળી પકડી ચલાવે તે પિતા.
* જીવનની વિટંમણાઓમાં પાર થવાના દ્વાર બતાવે તે પિતા.
* પુત્રને જીવનની પરીક્ષામાં સફળતાના એંધાણ કરાવે તે પિતા.
* પુત્રીના જીવનની સુવાસ સર્વ રીતે સુલભ બનાવે તે પિતા.
* પિતાપુત્ર અને પુત્રીપિતાના સંબંધથી સંતાનોના જીવનને ઉજ્વળ બનાવે તે પિતા.
* સંતાનોને લાગણી અને ઉચ્ચ જીવન માટે કષ્ટ સહન કરવાની પ્રેરણા આપે તે પિતા.

સંતાન.
* પુત્ર કે પુત્રી, પણ માતાપિતા માટે તો એ સંતાન છે તે ધ્યાનમાં રાખવું.
* માતાએ ભીનામાં સુઇ અને પિતાએ કષ્ટ વેઠીને સંતાનને જીવન આપેલ છે તે ધ્યાનમા
   રાખવું.
* માતાએ માતા છે અને પિતાએ પિતા છે તે બંન્ને સંતાન માટે જન્મદાતા છે.
* માતાનો પ્રેમ એ સંતાનના જીવનના સોપાનનું પ્રથમ પગથીયું છે.
* પિતાનો પ્રેમ એ સંતાનની ઉજ્વળ જીવનનો પાયો મજબુત કરે છે.
* માતાપિતાનો ઉપકાર એ ઉચ્ચકોટીના સંતાનોના મુળમાં છે.
* માતાપિતાનો પ્રેમ એ સંતાનો માટે અમુલ્ય છે જે ચુકવી શકાતો નથી.
* માતાપિતા એ સંતાન માટે સર્વસ્વ છે તેમના વગર સંતાનનું કોઇ વર્ચસ્વ નથી.

*************************************************************

May 23rd 2008

એક છે અનેક

                     એક છે અનેક
૨૩/૫/૨૦૦૮                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

શબ્દ એક છે તેના અર્થ છે અનેક
સ્કુલ એક છે તેના ક્લાસ છે અનેક
જીભ એક છે તેના ઉપયોગ છે અનેક
મા એક છે તેના સંતાન છે અનેક
પ્રભુ એક છે તેના ભક્તો છે અનેક
વ્યક્તિ એક છે તેના લફરાં છે અનેક
કહેવાની વસ્તુ એક છે તેના રસ્તા છે અનેક
ઘર એક છે તેમાં રહેનારા છે અનેક
ભક્તિ એક છે તેની રીત છે અનેક
પ્રેમ એક છે તેના સ્વરુપ છે અનેક
ભારતદેશ એક છે તેના રાજ્યો છે અનેક
મુક્તિમળે છે એકને તેના રસ્તા છે અનેક
મનુષ્ય જીવન એક છે ને વ્યાધીઓ છે અનેક

??????????????????????????????????????????????????????????????????

May 23rd 2008

આ તો તમે રહ્યા..

             આ તો તમે રહ્યા..
                                  ઘરના એટલે………
૨૩/૫/૨૦૦૮                                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બાળપણમાં એકડો બગડો બોલવો ગમે નહીં
              પાટી પેન પકડતા હાથમાં ના ઉત્સાહ હતો કંઇ
તોય કમને નિશાળે ગયો ને થોડું ભણ્યો તહીં
             તેથી લખતાંવાંચતાં ફાવીગયું આવી ગયો અહીં
                            …..આ તો તમે રહ્યા ઘરના તેથી કહું છું ભઇ

જુવાનીના જોશમાં ગામમાં દેખાવ કરતો બહું
             વાળ ગોઠવું ગુચ્છો પાડું ચાલવાનું ઠેકાણુ નહીં
કસરત કરવા વહેલોઉઠી ના જતો અખાડે તહીં
             શરીરદેખાય સુડોળ પણ મગજમાં ઉત્સાહ નહીં
                            …..આ તો તમે રહ્યા ઘરના તેથી કહું છું ભઇ

લોકોને જોઇ ભણવા જતો મનમા ઉમંગ નહીં
             કોલેજ જતોત્યાં કોલર ઉચારાખી ચાલતો તહીં
સ્ટાઇલમાં રહેતો હંમેશ જાણે નૌટંકીનો હું હીરો
              મારતો વ્હીસલ જ્યારે બે ચાર મિત્રો દેખુ હારે
                           …..આ તો તમે રહ્યા ઘરના તેથી કહું છું ભઇ

ઉત્સાહ મુકેલ પાછળ પણ ઉંમર તો થતીગઇ
             ના ના કરતાં એક દીવસ હું પરણી ગયો ભઇ
લફરાં નાંના નાંના હતાંહવે વળગ્યું લફરુંમોટું
             જીવન હવે ના ચાલે વાંકુ મહેનત ભરેલુ દીઠુ
                          …..આ તો તમે રહ્યા ઘરના તેથી કહું છું ભઇ

*********************************************************

May 22nd 2008

વિશ્વાસ પ્રભુનો

                       shiv-parvatima.jpg                        

                           વિશ્વાસ પ્રભુનો
૨૨/૫/૨૦૦૮                                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ
અવની પર અવતાર મળ્યો જ્યાં કૃપા પ્રભુની થઇ
               ઉપકારોની હારમાળામાં જીંદગી ઝપટાઇ ગઇ
પ્રથમ શરણે માતપિતાને દેહ છે દીધો અહીં
               પ્રેમની અસીમકૃપા હતી જે સંતાને આવીગઇ
પુત્રબની અવનીપર સંસારની માયા લાગીગઇ
               માતપિતાની માયાને પરમાત્માથી પ્રીતીથઇ
ભવસાગરના આ કિનારે સ્નેહપ્રેમ મળે અહીં
                લાગી માયા જ્યાં સંસારની બંધન છુટે નહીં
જીવ શીવની પ્રીત અનામી જલ્દી મળશે નહીં
                  શ્રધ્ધા અને વિશ્વાસમાં મન પરોવજો અહીં
બંધનસંબંધમાં વળગી લપેટાશે જીવપામર થઇ
                છુટશેનહીં આતાંતણો ભક્તિએ વિશ્વાસ નહીં
લાંબી જીંદગી લાંબી માયા વળગી રહેશે અહીં
                વિશ્વાસ પ્રભુમાં રાખતાં માયા વળગશે નહીં.

૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮૮

May 22nd 2008

કાન્તિભાઇ કારપૅટ ક્લીનર

                 કાન્તિભાઇ કારપૅટ ક્લીનર
૨૧/૫/૨૦૦૮                               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કેડ બાંધી ભણવા કાજે જુવાન હતો હું જ્યારે
        ડીગ્રી મેળવી પહેલા ક્લાસે બી કોમ થયો હું ત્યારે
ભણતર જીવનમાં હશે તો જીંદગી સારી થાશે
        મક્કમ મનમાં નિર્ણય હતો જ્યાંપગ સોપાને લાગે
સિધ્ધી મેળવી આગળ વધતો આનંદે હું ન્હાતો
        મુખ મલકાતા જોઇ માબાપના મનમાં હુ હરખાતો
એક સ્ટેજ પાસ કરી મેળવી એલએલબી ડીગ્રી
        કાયદો જ્યારે ભણી લીધો મેં સૌ આનંદે મલકાતા
વકીલ બન્યો ને વ્યવસાય વકીલાતનો કીધો
        આનંદે હરખાતો કે ભણતરથી જીંદગી સુધરી ગઇ
ઉજ્વલ જીવન શોધતો આવી ગયો અમેરીકા
        ભણતરને નાપુછેઅહીં ગમેત્યાં ભણ્યાજીવતર ખોઇ
અરજીમાં ઉંમર પુછેને ક્યાંથીતમે આવ્યાઅહીં
         ભારત નામ વાંચી અરજી ગારબેજમાં દીઠી ભઇ
આવેલ ભારતીયો મોટેલ લઇ ગોદડાસાફકરતા
        ગેસ સ્ટેશને ઉભારહી મેયઆઇહેલ્પ યુ કહેતા અહીં
ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પણ કાંઇ મેળ પડ્યો નહીં
        આખરે નિર્ણય કર્યો કે જે મળે તે કામ કરવુ અહીં
મજુરી મળી કમનસીબે કારપેટ સાફ કરતોજઇ
          દુઃખ મનમાં ઘણું થતુ પણ હવે કોઇ આરો નહીં
નામ કાન્તીભાઇ પણહવે કેન પૅટ કહેતાઅહીં
         હિન્દુ ધર્મ હતો મારો પણ નામ બદલાઇ ગયું ભઇ

———————————————————–
અમેરીકા આવ્યા બાદ આપણી જે હાલત થાય છે તેનું આ એક દ્રષ્ટાન્ત છે.
જે મેં અહીં જોયુ છે.

May 20th 2008

બેની આવી બારણે

                       shakuben-aaje.jpg      

                        બેની આવી બારણે
૨૦/૫/૨૦૦૮                                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

બેની મારી બારણે આવી લઇને હૈયે હેત
               મનડું મારું ખુબ મલકાતું જેની પર નહીં બ્રેક
લાગણી દેતી મુજને બેની બાળપણથી અનેક
              નસીબવંતો હુંજગમાંજાણે મળીમને બેન એક
પ્રેમ લઇને આંગણે આવી આંખો ભીની થઇ
                માની લાગણી સાથે લઇને પ્રેમ કરતી અહીં
આદરમાન દેતા સાથે ચરણે નમતા સૌ
                વડીલમારાને પ્રેમઅમોને દેતામાબાપ જેવો
હૈયા અમારા ઉભરાતા ત્યાં પ્રેમે પ્રેમ દેતા
                જોઇને સ્નેહ અમારો સામે સાગર પ્રેમ લેતા
દુન્યવી આ જગતમાં પ્રેમ તો ખોબે મળશે
                સાચો સ્નેહને સાચી લાગણી થોડી જગ દેશે
આવ્યા આજે રહેજો સંગે હૈયે હેત ધરજો
                માગણીમનથી બેનથી મારી પ્રેમઅમને દેજો
સુખદુઃખ જગમાંજો જુઓ તો હાક ભાઇનેદેજો
                હેતલઇ ભાઇ દોડતોઆવશે પ્રેમનો લઇપટારો.

૦૯૯૯૦૯૯૦૦૯૯૦૯૦૯૯૦૯૯૯૯૦૯૯૯૯૯૦૦૯૦૯૦૯૯૯૦૦૯૯૦૯

Next Page »