May 14th 2015

અજબ શક્તિશાળી

images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                 અજબ શક્તિશાળી

તાઃ૧૪/૫/૨૦૧૫                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

અજબ શક્તિશાળી દેવ જગતમાં,સુર્યનારાયણ કહેવાય
ફોટા મુર્તીને દુરા રાખતા,જીવને પાવનરાહ મળી જાય
……….એજ જગતપિતા છે,કે જેના દર્શન સૌ જીવોને થાય.
ઉગમણી ઊષાને જોતા,જગે જીવોને પ્રભાત મળી જાય
અર્ચના કરીપગે લાગતા,જીવને સુર્યદેવના દર્શન થાય
ના ફોટાની જરૂર પડે,કે ના મુર્તિની કોઇ અપેક્ષા.રખાય
આવી આંગણે દર્શન થાય,નામંદીરના બારણા ખોલાય
………..એજ જગતપિતા છે,કે જેના દર્શન સૌ જીવોને થાય.
ઑમ હ્રીમ સુર્યાય નમઃના સ્મરણે,શાંન્તિ મળી જાય
પ્રેમ મળે સુર્યદેવનો જીવને,જે અનુભવથી જ દેખાય
વર્ષેકૃપાના વાદળ જીવપર અનંતશાંન્તિ આપીજાય
ના મોહ માયા કે મંદીર અડે,કેના તકલીફ અડી જાય
………..એજ જગતપિતા છે,કે જેના દર્શન સૌ જીવોને થાય.
===========================================