February 11th 2014

નિર્મળ કેડી

.                  નિર્મળ કેડી

તાઃ ૧૧/૨/૨૦૧૪                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પાવન પગલા ચાલે માનવ,સરળ જીવન એ જીવી જાય
નિર્મળકેડી જીવનમાં મળતા,માનવજન્મસફળ થઈજાય
.                ………………….પાવન પગલા ચાલે માનવ.
કુદરતની કૃપા મળે  જીવને,જ્યાં ભક્તિ માર્ગ મળી જાય
પ્રેમથીકરેલ પુંજા જલાસાંઇની,નિર્મળજીવન આપીજાય
અખંડ આનંદ જીવનમાં મળતા,અનેકનો પ્રેમ મળીજાય
માનવતાનીમહેંક પ્રસરતા,અનંત આનંદની વર્ષા થાય
.               …………………..પાવન પગલા ચાલે માનવ.
અવનીપરનુ આગમન જીવને,કર્મનાબંધને બાંધી જાય
જન્મમરણની એકજ કેડીએ,જીવ અવનીએજકડાઇ જાય
મોહમાયાની ચાદર છોડવા,જીવને ભક્તિમાર્ગ મળીજાય
શાંન્તિનો સંગાથ મળે જીવને,જ્યાંનિર્મળ કેડીને પકડાય
.              ……………………પાવન પગલા ચાલે માનવ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment