June 12th 2011

એકથી દસ

                            એકથી દસ

તાઃ૧૨/૬/૨૦૧૧                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

એકડો અંબેમાતા નો,ને બગડો બહુચરામા નો
           તગડો તુળજામાતા નો,નેચોગડો ચામુંડામાનો
પાંચડો પાવાગઢવાળીમાનો,ને છઠ્ઠે છોગાવાળી
            સાતડો સંતોષીમાતા નો,ને આઠડે અષ્ટભુજાળી
નવડો મા નવદુર્ગા નો,ને દસે દશામા દયાળી

              આ તો થઈ
                           મા
                              ભક્તિની બલિહારી.

++++++++++++++++++++++++++++

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment