August 3rd 2012

જીવનની સરળતા

.                  .જીવનની સરળતા

તાઃ૩/૮/૨૦૧૨                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ક્યાંથી આવે દોડી ઉપાધી,નાસરળ જીવને સમજાય
એક ઉપાધીને સમજતાં,જીવનમાં બીજી આવી જાય
.                ………………….ક્યાંથી આવે દોડી ઉપાધી.
જન્મ મળતા જીવને અવનીએ,બંધન દેહે છે બંધાય
કર્મનીકેડી અજબ નિરાળી,જે જીવને દેહ મળે સંધાય
સમજણજીવની સાચીસરળ છે,જે ભક્તિમાર્ગે લેવાય
મળીજાય માયાપ્રભુની જીવને,મુક્તિમાર્ગ મળીજાય
.               ……………………ક્યાંથી આવે દોડી ઉપાધી.
માગ્યુ ના માબાપથી જેણે,કે ના અપેક્ષાની કોઇ રાહ
મળી જાય અંતરથી દેહને,જે સાચો પ્રેમ જ કહેવાય
સરળજીવનની આરાહે,જીવથીશાંન્તિસદામેળવાય
મુક્તિમાર્ગ જલાસાંઇ ખોલે,ત્યાંજન્મસફળથઈજાય
.                …………………..ક્યાંથી આવે દોડી ઉપાધી.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++