October 6th 2010

સમજણ શબ્દની

                          સમજણ શબ્દની

તાઃ૬/૧૦/૨૦૧૦                            પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ક.…………

કરી લીધેલા કામ જગતમાં,ના રાખવો તેમાં કોઇ ક્ષોભ
મળી જાય જ્યાં માણસાઇનો સંગ,ઉજ્વળ જીવન ચારે કોર.

………..

ખરી ભક્તિ થાય છે ઘરમાં,ના મંદીર તમારે જાવું દુર
સમયને પકડી ચાલી લેતાં જ,જીવને મળે છે ભક્તિના સુર.

…………

ગર્જતા મેધ ના વરસે તેટલા,જેટલા વાદળ છે અથડાય
શાંન્ત પાણી શીતળ લાગે,પડો ત્યારે જ ઉંડાઇ જાય સમજાઇ.

………..

ઘરનુ ઘરમાં ને બહારનુ બહાર,જ્યાં સમજ આ આવી જાય
સફળ  સંસાર આ થઇ જ જાય,ને જીવન ઉજ્વળ પાવન થાય.

????????

……….

ચતુરાઇના એક ચણથી,જીવનમાં સાચે માર્ગ મળે
શોધતા આખી જીંદગી ભાઇને,ના સાચી કોઇ પાળ મળે.

……….

છળ કપટથી દુર રહેતાં,જગે પ્રેમ પારકાનો મેળવાય
ઉજ્વળ જીવને કેડી મેળવતાં,જન્મ સાર્થક જીવનો જીવાય.

………..

જન્મ મરણ છે જીવના બંધન,છે અણસાર પરમાત્માનો
સાચી પ્રીત જ્યાં થાય પ્રભુથી,મળે મુક્તિ જીવને જન્મમરણથી.

……….

ઝંઝટ જગમાં દેહને વળગે,જે  દેખાય છે અઢળક મોટી
આવે આંગને વ્યાધીઓ દોડી,એતો જીવને દઇ જાય છે સોટી

.????????

……….

ટળી જાય આ મોહ માયા જગતના,ને દુર ભાગે છે દ્વેષ
મળે પ્રેમ સાહિત્ય સરીતાનો હ્યુસ્ટનમાં, ના પહેરવો બીજો વેશ.

………

ઠળીયો એક મળે જગતમાં,જે જમીનમાં જ દટાય
ઉગી નીકળે અવનીએ,ત્યાં અજબ તેનો સ્વાદ મેળવાય

………

ડગલુ ભરવું સમજીને,તો ના ક્યાંય કદીય ફસાય
સાચવવાની ટેવ પડે જ્યાં,ત્યાં પરમાત્મા રાજી થાય

………

ઢગલો જોઇ નાંણાનો,ના કદી મોહ મનથી રખાય
રાખતા મોહ જીવનમાં,જીવન ઢગલાંમાં દટાઇ જ જાય

……..

ણનો સંબંધ ફેણથી છે,જે રાહ સમયની જુએ
મળી જાય એક જ તક,ત્યાં જીવનમાં ઝેર ભેળવે

………

તમારું તમારું જીભથી બોલાય,જ્યાં ખાડાને ખોદાય
પડીને કોઇ બહાર નીકળે,ત્યાં મેં મદદ કરી  બોલાય

………

થવાનું જગમાં ના જાણે કોઇ,છતાં ભોળા જ ભોળવાય
નાણાંના ચમત્કારને જોતાં,અતિના અણસારમાં લબદાય

………

દાન કરવું ના માન લેવા,એ તો અભિમાન જ કહેવાય
સાચું દાન પ્રેમનું જગતમાં,જેનાથી માનવતા મેળવાય

……..

ધજા ધર્મની કળીયુગમાં,ના જીવનો ઉધ્ધાર કરી જાય
લહેર કરે ને માણે મઝા,અંતે કળીયુગમાં જ એ ભટકાય

……..

નથી રહ્યુ અભિમાન રાજા રાવણનું,ઉંમરો જ્યાં ઓળંગાય
પરમાત્માની સોટી એક પડતાં,નાશ થાય છે આ અવતાર

……..

પાદુકાની પરખ થતાં જ,શીશ આ ઝુકી જાય
એક અણસાર મળતાં,જીવન આ બદલાઇ જાય

………

ફરક એટલો પ્રેમમાં,એક દેખાવે દોરી જાય
બીજો મળે વણ માગ્યો,જે દીલમાં પ્રસરી જાય

………

બને આ જીવન સાર્થક,જ્યાં દેહને સાચી રીતે સમજાય
પગલે પગલુ સાચવી લેતાં,મોહમાયા દુર ભાગી  જાય

………

ભાગ્ય લખેલા મિથ્યા થાય,જ્યાં જલાસાંઇ ને ભજાય
દુઃખના ડુંગર નજીક ના આવે,એતો પાતાળમાં પહોંચી જાય

………

મળેલ માનવ જન્મ જીવને,જ્યાં જીવથી મુક્તિને મેળવાય
ડગલે ડગલુ સમજી ચાલતાં,જીવ પર પ્રભુકૃપા થઇ જાય

………

યાદ કરી ભુતકાળને  જગતમાં,જીવન ના વેડફાય
આવતી કાલની ચિંતા રહેતા,ઉજ્વળ ભવ થઇ જાય

……….

રામ નામની લગની સાચી,દેહ ભક્તિ એ મલકાય
કૃપા મળતા જીવને જીવનમાં,સઘળુ મળી જાય

………

લખેલા લેખ દેહના અવનીએ,કદી મિથ્યા કોઇથીય કરાય
સરળતાનો સંગ મળે જીવનમાં,જ્યાં ભક્તિ સાચી થાય

………

વંદન કરવા માતપિતાને,ને ગુરૂજીનુ કરવુ સન્માન
મળી જાય આશિર્વાદ બંન્નેના,સાર્થક જન્મ બને સાકાર

………

શું  ની વ્યાધિ સૌને જગમાં,ના કોઇથીય તરછોડાય
રાજા રંક કે હોય ભિખારી,સૌ એમાં જ છે લબદાય

………

ષનો સંબંધ સંતોષથી,જે આંખ બંધ કરી અનુભવાય
મળી જાય મહેંક પ્રભુની જ્યારે,ત્યારે એ તો સમજાય

………

સરસ મઝાની સોટી દેખાય,પણ પડે જ્યાં બરડે આજે
ત્યારેજ યાદ આવે માતાનુધાવણ,ના બીજી સોટી કોઇ માગે.

……….

હતો એકલો જવાનો એકલો,શાને વ્યાધી વળગી આજ
વમળમાં આ જીવ બંધાણો,સુધરશે ક્યાંથી આવતી કાલ

………

ળ ને સંબંધ પળપળથી,જ્યાં એ સચવાઇ  જાય
ના વ્યાધીની પળ આવે,એતી દુરથી જ ભાગી જાય

ક્ષ………

ક્ષતી એક જો મળે જીવનમાં,તો ચેતીને તમે ચાલજો
ભવસાગરથી ઉગરી જાશો,ને જન્મ ઉજ્વળ પણ કરશો.

જ્ઞ………

જ્ઞાનની જ્યોત મળે ભક્તિથી,જે સદમાર્ગે જ દોરી જાય
ધીમે ધીમે પકડી લેતાં જીવનમાં,જન્મ સફળ કરી જાય

===============================