June 25th 2012

પ્રેમની પાંદડી

.                     .પ્રેમની પાંદડી

તાઃ૨૫/૬/૨૦૧૨                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

પેમની એક જ પાંદડી પડતાં,જીવન મહેંકી જાય
શાંન્તિઆવે દોડી જ્યારે,ત્યારે નિર્મળજીવન થાય
.                    ……………….પેમની એક જ પાંદડી પડતાં.
મહેરમળે પરમાત્માની,જ્યાં સાચા સંતને  સહેવાય
માર્ગમળે જીવને અવનીએ,ત્યાં પરખ પ્રભુની થાય
માન અપમાનની માયા ખોટી,જીવથી  ના પકડાય
મળે પ્રેમની એકજ પાંદડી,આજન્મ સફળ થઈજાય
.                  …………………પેમની એક જ પાંદડી પડતાં.
શીતળ સ્નેહ જગતમાં ફરે,જે લાયકાતે મળી જાય
મોહમાયા એતો કાતર એવી,જે જીવન વેડફી જાય
આવીઆંગણે કૃપામળીરહે,જ્યાં નિર્મળ ભક્તિ થાય
નિખાલસ પ્રેમના વાદળે,આ જીંદગી સુધરી જાય
.                 ………………….પેમની એક જ પાંદડી પડતાં.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment