July 3rd 2022

શુભેચ્છા જન્મદીનની

.           શુભેચ્છા જન્મદીનની

તાઃ૩/૭/૨૦૨૨                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ   

પવિત્રકૃપા પરમાત્માની મળેલદેહ પર,જે જન્મદીવસને ઉજવાઈ જવાય
સમયની સાથે ચાલતા માનવદેહથી,પ્રભુની ભક્તિકરીને જીવન જીવાય
....પરમાત્માની પવિત્રકૃપા મળે રમાને,જે જન્મદીવસે પ્રેમથી પુંજી વંદન કરી જાય.
મળેલદેહથી જીવનમાં સંતજલારામબાપા.સંગે કુળદેવી કાળકામાતાને પુંજાય
શ્રધ્ધારાખીને ઘરમાં ભગવાનની પુંજા કરીને,ધુપદીપ કરીનેજ આરતી કરાય 
જીવને મળેલ માનવદેહને કર્મનોસંબંધ,જે જન્મમરણથી જીવને અનુભવથાય
જન્મદીવસે ભગવાનને પ્રાર્થના કે,રમાને પવિત્ર આયુષ્ય કૃપાએજ મળીજાય
....પરમાત્માની પવિત્રકૃપા મળે રમાને,જે જન્મદીવસે પ્રેમથી પુંજી વંદન કરી જાય.
જગતમાં માનવદેહપર પરમાત્માની પાવનકૃપા,જે નિરાધારદેહથી બચાવીજાય
પવિત્ર પરિવાર પ્રભુકૃપાએ રમાને મળ્યો,એ ઘરમાંજ ભક્તિકરી પુંજાકરીજાય
પાવનરાહે જીવનજીવતા પ્રભુકૃપામળે,જેજીવને જન્મમરણથી મુક્તિઆપીજાય
પવિત્રરાહે જીવન જીવતા જન્મદીવસે,પવિત્રપ્રેમથી આશિર્વાદપણ મળી જાય
....પરમાત્માની પવિત્રકૃપા મળે રમાને,જે જન્મદીવસે પ્રેમથી પુંજી વંદન કરી જાય.
##################################################################
      જન્મદીવસે સત જલારામબાપા સંગે સાંઇબાબાને પ્રાર્થના કે રમાને તંદુરસ્તી 
સાથે લાંબુ આયુષ્ય આપે અને પરિવારનો પવિત્રપ્રેમ સાથે રહે એ અમારી શુભેચ્છા.
      લી.પ્રદીપના જય જલારામ અને જય સાંઇરામ.
##################################################################