October 22nd 2010

સાગર

                             સાગર

તાઃ૨૨/૧૦/૨૦૧૦                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું,રોજ પ્રભુને જ્યારે વંદુ
જીવને જગે મળ્યુ બધુ છે,ના કોઇ અપેક્ષા હું રાખુ
                    ……….સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું.
જન્મ મળ્યો આ માનવીનો,ત્યાં પ્રભુ કૃપાજ માનું
મળીમહેર મને માબાપની,જે ભક્તિ બનીને આવી
મોહમાયાથી દુર રહેવાને,હું નિત્ય જલાસાંઇને વંદુ
કર્મનેપકડી ચાલતાં દેહથી,અઢળક પ્રભુકૃપાનેપામું
                     ……….સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું.
મળેપ્રેમ સંસારીનો જગમાં,તોજીવ પૃથ્વીએ જકડાય
રમા રવિ સંગ  પ્રભુને વંદી,સમજણ સાચી હું માગું
દેખાવના દરીયાને છોડીને,પ્રભુકૃપાનો સાગર યાચું
ઉજ્વળ માનવ જન્મ બને,ને માબાપની કૃપા પામું
                     ……….સાગર જેટલો પ્રેમ હું માગું.

================================

October 21st 2010

હરખના દીન

  ************************************
              આગમનના એંધાણ   
=============================     
                          હરખના દીન

તાઃ૨૧/૧૦/૨૦૧૦                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

મમ્મી મમ્મી કરતી દીકરી,ઉંમરના સંગથી બંધાય
આવી જોતાં જમાઇને બારણે,માતાપિતાય હરખાય
                        ……….મમ્મી મમ્મી કરતી દીકરી.
આજકાલનો અણસાર મળે,પણ ના કોઇથી પકડાય
સંતાન જોતાં જીવનમાં,મળીજાય પ્રેમનો અણસાર
ગોદમાં રાખી બાળકને મા,હાલરડા સદા પ્રેમે ગાય
સમય સાચવી ચાલતાંજગે,માબાપ જોઇને હરખાય
                       …………મમ્મી મમ્મી કરતી દીકરી.
દીકરો લાવે આંગણેનારી,જીવનમાં સંગીની થઈજાય
માબાપના પ્રેમની વર્ષાએ,ગુણીયલ વહુ આવી જાય
સમજી વિચારી પગલાએ,ઉજ્વળ કુળ પણ થઇ જાય
આવે હરખના દીનઘરમાં,હૈયે અનંતઆનંદ મેળવાય
                         ………..મમ્મી મમ્મી કરતી દીકરી.
દીકરી વ્હાલી લાડકીલાગે,પણ એ પારકુધન સમજાય
ઉંમરના આંગણે આવતાં,એને પ્રેમે પારકે ઘેર વિદાય
અણસારમળે જ્યાં હરખનાદીનનો,માબાપ છે હરખાય
બાળકના આગમનની રાહે તો,જમાઇ આંટા ફેરા ખાય
                        …………મમ્મી મમ્મી કરતી દીકરી.

******************************************

October 21st 2010

કદમ કદમ

                            કદમ કદમ

તાઃ૨૧/૧૦/૨૦૧૦                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

કદમ કદમથી કદમ મળેતો,ક્યાંય ચાલી જવાય
ખાડા ટેકરા ખુંદી જતાં તો,મંજીલ મેળવી લેવાય
                 ………..કદમ કદમથી કદમ મળે તો.
માનવદેહે મળે અણસાર,જે બુધ્ધિ એજ સમજાય
સદ વિચારની શ્રેણી મળતાં,કદમ કદમ પરખાય
સાચી રાહ પ્રભુ કૃપાએ મળે,જ્યાં આશીર્વાદ હોય
અહંકારનો ઉંમરો છોડતાં,સાચી રાહ દોર મેળવાય
                 ………..કદમ કદમથી કદમ મળે તો.
દેખાય દીશાઓ ચારજગે,પણ ના મનથી સમજાય
સાથમળે જ્યાં સ્નેહે સાચો,ત્યાં મળી જાય છે જ્ઞાન
પારખીલેતાં કદમ સંગીનો,પ્રેમે જીવન આ હરખાય
સન્માનની કેડી આવે દોડી,આજન્મ સફળ થઈજાય
                 ………..કદમ કદમથી કદમ મળે તો.

******************************

October 21st 2010

શું માગું?

                             શું માગુ?

તાઃ૨૧/૧૦/૨૦૧૦                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દીધા મને સંસ્કાર માબાપે,જે આશીર્વાદની સાથ
દીધી દોર ભક્તિની પિતાએ,ને માતાએ સદભાવ
                       ………દીધા મને સંસ્કાર માબાપે.
સંસ્કારની સીડી પ્રેમ દઈદે,જે અતુટપ્રેમ સહવાય
ઉભરો કદી વધુ ના આવે,કે ના હદનેય ઓળંગાય
માતાએ દીધી લાગણીએવી,જે સમયેજ સચવાય
હદમાં રહીને મીઠાશને લેતાં,ના કદીયએ ઉભરાય
                       ………દીધા મને સંસ્કાર માબાપે.
પિતાએ ચીંધી છે આંગળી,કે સાચવી ચાલજે આજ
ભવિષ્ય તારા હાથમાંજ રહેશે,જે ઉજ્વળ કરશેકાલ
હિંમત તો તારા હાથમાં છે,મનથી વિચારીને કરજે
માગવાની નાજરૂરમારે,મળેલુ જીવન પાવન કરશે
                      ………..દીધા મને સંસ્કાર માબાપે.

==============================

October 21st 2010

આવ્યા જલારામ,સાંઇનુ શરણું

                       આવ્યા જલારામ

તાઃ૨૧/૧૦/૨૦૧૦                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિની જ્યાં દીઠી જ્યોત,મળે પ્રીત જલારામની
આવે આંગણે એદેવા પ્રેમ,ભક્તિ થાય પ્રભુરામની
                      ……….ભક્તિની જ્યાં દીઠી જ્યોત.
શ્રધ્ધા મળી આ જીવનમાં,આંગળી ચીધી જ્યારથી
મોહમાયાના જાય બંધન દુર,મન રહે ભક્તિમાંચુર
આવે સંતજલારામ આંગણે,ને સાથે વિરબાઇમાતા
ભક્તિનો એ પરચો એવો,જ્યાં ભાગે ભાગ્યવિધાતા
                      ……….ભક્તિની જ્યાં દીઠી જ્યોત.
માળાનો ના મોહ દેહને,હું રટણ કરુ છુ ભક્તિ ભાવે
મળશે પ્રેમ પરમાત્માનો,સદાય મનમાં હરખલાવે
દર્શનની મને આશ જલાની,ના પરમાત્માને દીઠા
દેહ ધરીને પરચો એદેતા,ઝોળી ડંડો હાથમાં લીધા
                   ……….. ભક્તિની જ્યાં દીઠી જ્યોત.

જય જલારામ જય જલારામ જય જલારામ જય જલારામ.
*************************************

                           સાંઇનુ શરણું

તાઃ૨૧/૧૦/૨૦૧૦                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સાંઇ સાંઇનુ રટણ કરતાં,મને ભક્તિ મળી ગઇ
જીંદગી દીધેલી ભગવાને,મુક્તિ એ દોરાઇ ગઇ
                    ……….સાંઇ સાંઇનુ રટણ કરતાં.
અસીમ કૃપા ભગવાનની,અવનીએ થતી રહી
માણસાઇની મહેંકે,આવ્યા બાબા બનીને અહીં
દેહ ધર્યો અવની એ,ના માબાપની કોઇ પ્રીત
ભોલેનાથની કૃપા હતી,જે અસ્તીત્વ બની રહી
                    ……….સાંઇ સાંઇનુ રટણ કરતાં.
સંસારની સાંકળ સંગે,માનવતા મહેંકાવી અહીં
ભેદભાવની સીમા તોડાવી,જીવને રાહ બતાવી
પ્રેમભાવની જ્યોતજગતમાં,નિર્મળતાપ્રસરાવી
શરણુ લેતા જ જલા સાંઇનુ,મુક્તિ રાહ બતાવી
                      ………સાંઇ સાંઇનુ રટણ કરતાં.

જયસાંઇબાબા જયસાંઇબાબા જયસાંઇબાબા જયસાંઇબાબા 

*************************************

October 19th 2010

હવાની અસર

                             હવાની અસર

તાઃ૧૯/૧૦/૨૦૧૦                          પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

એકડો બગડો શીખી લીધો,ને પેન હાથમાં પકડાઇ ગઇ
વાંચતા લખતાં સાંજપડી,પણ અહીં બુધ્ધિ અટકી ગઇ
                          …………એકડો બગડો શીખી લીધો.
સંસ્કાર તો માતાએ દીધા,દઇદે દેહને ઉજ્વળ સોપાન
આશીર્વાદનો સંગ રહેતા,ના આઘુપાછુ આજીવનથાય
ભણતર મેળવતી લીલી સીડી,અહીંયાં થઈ ગઈ લાલ
હાયબાયની આ હવા મળતાં,ત્યાંના ભણતરને ભુલાય
સન્માન સાથે પ્રેમ મળે,જે ફક્ત માણસાઇએ મેળવાય
અહીંની હવાની અસરમળતાંજ,માબાપનેય તરછોડાય
                          …………એકડો બગડો શીખી લીધો.
ભક્તિને સંસ્કારથી સંબંધ,ના કદી માનવતા દુર જાય
પગલાં પડતાં આ ધરતી પર,બનીજાય એ ઉચુ આભ
ધરતી પર ના અસર તેની,એતો આંખોથી દુર દેખાય
બુધ્ધિ અટકી આંગળી ચાલે,ત્યાં વિચાર કદી ના થાય
કોનો કેટલો સાથહતો જીવનમાં,ના મનથીએ સમજાય
ભણતર ચણતર પાછળરહેતાં,આ જીવન વેડફાઇ જાય
                          …………એકડો બગડો શીખી લીધો.

+++++++++++++++++++++++++++++++

October 18th 2010

પ્રણામ માબાપને

                  પ્રણામ માબાપને

તા૧૮/૧૦/૨૦૧૦                        પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

માએ દીધી જીવનમાં ભક્તિ,ને પિતાએ દીધો પ્રેમ
મળીગઇ મને ભક્તિની દ્રષ્ટિ,ને ના તેમાં કોઇ વ્હેમ
                    …………માએ દીધી જીવનમાં ભક્તિ.
પાપાપગલી કરતોતો,ત્યાં દીઠામાની આંખમાં આંસુ
આનંદ થતો હૈયે માને,સંતાન હતો કેવી રીતે વાંચુ
ડગલાં જીવનના ઉજળા કરવા,મહેનત હું સાથે રાખુ
આશીર્વાદ ને હેત મળતાં,ભવિષ્ય હું ઉજળું એ જાણું
                      ………..માએ દીધી જીવનમાં ભક્તિ.
પારણેથી પગલાં છોડતાં,જીવતરના હું ડગલાં માંડું
સહવાસે કેડી બતાવી,પિતાથી ઉજ્વળજીવન માણું
દેહ પાવન વર્તન પાવન,આશીર્વાદે મળી જ ગયું
અંતરની અભિલાષાએ,માબાપના ચરણને હું સ્પર્શુ
                    ………..માએ દીધી જીવનમાં ભક્તિ.

==============================

October 18th 2010

સપ્તક ભક્તિ

                            સપ્તક ભક્તિ

તાઃ૧૮/૧૦/૨૦૧૦                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

ભક્તિ પ્રેમની સાંકળ સીધી,સાતેવાર તે સચવાય
મળી જાય કૃપા પ્રભુની,આ દેહે જન્મ સાર્થક થાય
                      ………..ભક્તિ પ્રેમની સાંકળ સીધી.
સોમવારની શિતળ સવારે,ભોલેનાથની પુંજા થાય
ૐ નમઃશિવાયનો મંત્ર જપતા,પાવનભક્તિ થાય
                      ………..ભક્તિ પ્રેમની સાંકળ સીધી.
મંગળવારની મંગલ પ્રભાતે,ગણેશજીને વંદન થાય
ગજાનંદને રાજીકરતાં,જીવનો જન્મ સફળ આ થાય
                       ……….ભક્તિ પ્રેમની સાંકળ સીધી.
બુધવારે માડી અંબે પધારે,દેવા સંઘર્ષમાં સહવાસ
જયઅંબેમા જયઅંબેમા જપતાં,વ્યાધીઓ ટળીજાય
                       ……….ભક્તિ પ્રેમની સાંકળ સીધી.
ગુરૂવાર સંત જલાસાંઇનો,સાચી ભક્તિએ દોરી જાય
સાચી ભક્તિ પ્રેમથી કરતાં,ભક્તિજ પ્રભુથી પરખાય
                       ……….ભક્તિ પ્રેમની સાંકળ સીધી.
શુક્રવાર  મા સંતોષીનો,જ્યાં માની ભક્તિ પ્રેમે થાય
મળીજાય સંતોષ જીવનમાં,અઢળક કૃપાએ મેળવાય
                        ………ભક્તિ પ્રેમની સાંકળ સીધી.
શનિવાર તો હનુમાનજીનો,આવે ગદા સંગ ઘરમાંજ
મેલી શક્તિ ભાગે દુર,જ્યાં રહે રામદુત હજરા હજુર
                       ……….ભક્તિ પ્રેમની સાંકળ સીધી.
રવિવાર મા દુર્ગાનો છે,સર્વરીતે થઇ જાય કલ્યાણ
ૐરીમ દુર્ગેદુર્ગે રક્ષમી સ્વાહાથી,વ્યાધી ભાગીજાય
                      ………..ભક્તિ પ્રેમની સાંકળ સીધી.

ૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐૐ

October 17th 2010

સમયની સોટી

                          સમયની સોટી

તાઃ૧૭/૧૦/૨૦૧૦                       પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

દુનિયાના દસ્તુરમાં જ્યારે,મળી જાય તમારો સુર
સોપાનોની સરળતા જોતાં,હૈયે આનંદ છે અદભુત
                     ………..દુનિયાના દસ્તુરમાં જ્યારે.
સમયની સોટી પકડાયસમયે,તો તરાય આ સંસાર
મળે સ્નેહપ્રેમની હેલીજગે,જે માનવતાએ મેળવાય
મનમાં શ્રધ્ધા અડગ આવતા,સરળજીવન થઇજાય
જીવન મળે ઉજ્વળ જગમાં,સમયે તમને એદેખાય
                      ………..દુનિયાના દસ્તુરમાં જ્યારે.
સમય પકડે દેહને જગતમાં,ના જીવથી એપકડાય
જીવનો નાતો જગતપિતાથી,જે ભક્તિથી સમજાય
પડે સોટી જ્યાંપરમાત્માની,ત્યાં ના કોઇથી બચાય
સરળ જીવન મુક્તિઆપે,જે પ્રભુકૃપાએ મળી જાય
                       ……….દુનિયાના દસ્તુરમાં જ્યારે.

***********************************

October 17th 2010

વિધીના વિધાન

                       વિધીના વિધાન

તાઃ૧૭/૧૦/૨૦૧૦                    પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

લખેલા લેખ વિધીના,ના કોઇથીય એ ઓળંગાય
માનવીના મનની ગાથાને,પ્રભુ કૃપાએ સમજાય
                            ……….લખેલા લેખ વિધીના.
મંગળફેરા ફરી લીધા ત્યાં,સંબંધના બંધન દેખાય
જીવન જીવવાની સાચી કેડી,સહવાસે મળી જાય
ભુલોથી ભરેલી આ સાંકળને,ના કોઇથીય છટકાય
દેહના બંધનનો શણગાર,સાચી ભક્તિએજ તોડાય
                             ……….લખેલા લેખ વિધીના.
કરી લીધેલા કામ જીવે,દેહના બંધને જ સચવાય
મળશે માયા મોહ ભટકતાં,મેખ જેવા જગે કહેવાય
કલમ વિનાયકની ચાલતાં,દેહને બંધનો મળીજાય
ટળી શકેના લેખ લખેલા,ભક્તિએ પામર બનાવાય
                             ………..લખેલા લેખ વિધીના.

+++++++++++++++++++++++++++++

« Previous PageNext Page »