May 19th 2010

પ્રેમનુ વળતર

                       પ્રેમનુ વળતર

તાઃ૧૯/૫/૨૦૧૦                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સમયની ચાલતી ગાડીમાં,સહવાસ મળતો જાય
અંતરથી સાચી લાગણીથી,આજીવન મહેંકી જાય
                    ……….સમયની ચાલતી ગાડીમાં.
જીવને ના ઓળખાણ જગે,જન્મ મળતા સમજાય
કર્મનાબંધન પારખે જીવ,જ્યાં મળીજાય માબાપ
આંગળી પકડતા પહેલા,માથી સ્વાસ્થ્ય મેળવાય
માતાના પ્રેમનું વળતરે,સંતાન ચરણે નમી જાય
                     ………સમયની ચાલતી ગાડીમાં.
પિતા પ્રેમનીસીડી છે,માતાના પ્રેમથીએ જોવાય
પગલી ભરવા સંતાનની,જ્યારે આંગળી પકડાય
જન્મ સાર્થક કરવા દેહે,પિતાથી જ દોરવણી થાય
પિતાપ્રેમનુ વળતરએ,કે બુધ્ધીબળથી જીવી જાય
                       ………સમયની ચાલતી ગાડીમાં.
ભક્તિ કરતાં ભાવથી,પ્રભુ કૃપા જીવનમાં લેવાય
મુંઝવણનો જ્યાં માર્ગમળે,ત્યાં ભક્તિપ્રેમ કહેવાય
સરળ થાય સંસારીજીવન,જે સંતની કૃપાએ થાય
સંતના પ્રેમનુવળતર,જગતમાં નાકોઇથી ચુકવાય
                        ……….સમયની ચાલતી ગાડીમાં.

===============================

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment