May 2nd 2010

Never Happen

                          Never Happen

 Dt.2/5/2010                      Pradip  Brahmbhatt

If  you work hard,You will achieve your goal
If  you miss a chance,you have sorry to say

It you love by heart,you will be happy in life
If you pray every day,God’s grace every time

Life is little on the earth,try to make it worth
Once you get a chance,you can get worm life

Love looks small,but it will make you life long
It will never happen,if you miss the human life

Never say sorry,or never think you are wrong
keep the faith in God,you will not remain long.

If  you love  little  kids,god will love you in life
Bad things will never happen in your happy life

=================================

May 2nd 2010

આંગળીનો અણસાર

                    આંગળીનો અણસાર

તાઃ૨/૫/૨૦૧૦                           પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

એક આંગળી કરતાં કોઇને,સમજવામાં જ છે સાર
ત્રણ પોતાની તરફ,એ વિચારે એજ છે સમજદાર
                    ……… એક આંગળી કરતાં કોઇને.
સારું કામ કરવું જીવનમાં,એ છે સંસ્કારનો પ્રભાવ
આંગળી કોઇને ના ચીંધાય,એ છે પુણ્યનો પ્રતાપ
                    ……….એક આંગળી કરતાં કોઇને.
સમજ સાચી આવે જીવે,ત્યાં પરમાત્માય હરખાય
ના મિથ્યા જીવનથાય,જ્યાંપ્રેમે જલાસાંઇ ભજાય
                     ……….એક આંગળી કરતાં કોઇને.
કર્મ જીવના જ  બંધન છે,જે તન જગે દઇને જાય
વાણી વર્તન સેવા ભક્તિ,સત્કર્મથી સહેવાઇ જાય
                     ……….એક આંગળી કરતાં કોઇને.
મારાની મમતા રાખતા જગમાં,દેહ જકડાઇ જાય
વ્યાધીબારણું ખોલીજાય,ત્યાં જીવન વેડફાઇ જાય
                     ………. એક આંગળી કરતાં કોઇને.
આંગળીદીધી પરમાત્માએ,જેનાથી પુંજનઅર્ચનથાય
જીવને મળી જાય શાંન્તિ,ત્યાં જન્મ મરણ છુટી જાય
                      ……….એક આંગળી કરતાં કોઇને.

+++++++++++++++++++++++++++++++++