January 27th 2009

વ્યાધી લાવે આંધી

                     વ્યાધી લાવે આંધી

તાઃ૨૬/૧/૨૦૦૯                   પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નજર મળી પણ મનની વ્યાધી
              આવી લઇ જીવનમાં આંધી
પ્રેમની આંખે ઉડતા પંખી
               વનમાં ના બનતાએ સંગી
                             ………નજર મળી પણ
હાથમાં લીધો હાથ જ્યાં પકડી
               જાણે હવે જીંદગી ગઇ જકડી
આંખોમાં દીઠી પ્રેમની હેલી
                આવી ગઇ જીવનમાં પહેલી
                             ………નજર મળી પણ
નરમગરમ સહવાસમાં જાગી
               અંતરમાં ભીની સુવાસ લાગી
મંદમંદ મહેંકતા મનને
               જીંદગીની ઝીણી સુવાસ આવી
                              ………નજર મળી પણ.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

January 26th 2009

વ્હેંચણી આનંદની

                     વ્હેંચણી આનંદની

તાઃ૨૫/૧/૨૦૦૯                 પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ 

અંતરના આનંદને વ્હેંચી
જગતજીવના પ્રેમ હું લેતો.

માગણી કદી ના કરતો મનથી
મળી જતી લાગણી સૌ જનની.

આજકાલના અવસર ના જોતો
સદા આનંદ જીવનમાં લેતો.

મારું મારું કદી ના હું કહેતો
કોઇ પારકુ આ જગમાં ના જોતો.

એક કદમ જ્યાં પ્રેમથી ભરતો
સાથે સૌ મારા મિત્રોને જોતો.

જલારામ જલારામનું જપ હું કરતો
સદા પ્રેમથી સાથ મને સૌનો મળતો.

જીવનમાં જ્યાં આવે વ્યાધી
સૌના પ્રેમથી એ જાતી આઘી.

જીભે ને હૈયે જ્યાં સાચો પ્રેમ
ના રહે જગમાં કોઇ વ્હેમ.

——————————————

January 26th 2009

सबके बाप

                         सबके बाप

 

ताः२५/१/२००९                    प्रदीप ब्रह्मभट्ट् 

एक दो तीन चार, सब मील जाओ मेरे यार
कोइ कुछनहीं कर पायेगा,हम होंगे सबकेबाप
                                   ……….एक दो तीन चार
दो हाथसे होता जो काम,महेनतका उसमे हैसाथ
दोस्तोका मील जाये हाथ, पुरा हो सपनोके साथ
सच्चे  दीलसे साथ रहे,वहां अपनोका सन्मान रहे
प्यार महोब्बत पाकर भी,खुशी  जीवनमें आयेगी
                                     ……….एक दो तीन चार
सोचसमझके कदम चले, साथ सभी चल आयेगे
दुःखकीछाया दुर रहेगी, जीवनमे सुख भर जायेगी
साथ  सभीका जब मीले,  महेंक सभी ले  पायेगे
एकता जीसके साथ रहे, नाम जगमें उसका रहे
                                       ……….एक दो तीन चार

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

January 25th 2009

કસોટી ભક્તિની

                               કસોટી ભક્તિની

તાઃ૨૫/૧/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જય જય જલારામ, બોલો જય જય જલારામ
       જગમાં દેતા અન્નનુ દાન,સાથે ભજતા પ્રભુરામ
                                            …….જય જય જલારામ
મુક્તિ જગથી લેવા કાજે, લીધુ રામનુ શરણુ
       ભક્તિ કરતાં જનજીવનમાં,અપમાન ઘણુ મળતુ
મનમાં ના મુંઝવાણ રહેતી,સદારહે પ્રભુ સાથે
       આધીવ્યાધી જતી રહેતી,જ્યાં પ્રભુ કૃપા મળતી
                                            …….જય જય જલારામ
વીરબાઇ માતા સંગે ચાલ્યા,ભક્તિ પ્રેમે કરતા
      એકજ આશા હૈયે રાખી,પતિની કેડી પકડી સાથે
આવ્યાપ્રભુ દાન માગવા,કસોટી ભક્તિનીકરવા
       કરી અર્પણ પત્ની પ્રભુને જન્મ જ સાર્થક કીધો
                                            …….જય જય જલારામ
દ્વારે જલાના ભીખમાગવા આવ્યા પ્રભુશ્રીરામ
       અજબ શક્તિ ભક્તિની કે આવ્યા અવનીધારી
દેહ ધરી ભિક્ષુકનો પ્રભુજી આવ્યા વિરપુર ગામે
       ઝોળી દંડો છોડી ભાગ્યા જે ભક્તિનો આધાર
                                            …….જય જય જલારામ

================================================

January 25th 2009

સારેગમ

                                સારેગમ                        

તાઃ૨૪/૧/૨૦૦૯                  પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

સારેગમ શીખતો તો ત્યાં,પધનીસા મળી ગઇ
જીંદગી એકલો જીવતો,ત્યાં પત્ની આવી ગઇ
                               ………..સારેગમ શીખતો તો

મુક્ત જીવનમાં ના કોઇ ધ્યેયને ના કોઇ આશા
આગમન અવની પરના ને,નાકોઇ હતી વ્યાધી
મહેનત મનથી કરતાં જીવન ચાલતુ ધીમુ ધીમુ
મળીગઇ જ્યાંસહવાસીની,જીવનમાં આવીઆશા
                                ………..સારેગમ શીખતો તો
એક અનોખો આભાસથયો ને ઉજ્વળ જીવનદીસે
મનમાં જાગી એક આશા કે માનવ જીવન મહેંકે
હાથમાં જ્યારે હાથ મળ્યો,લાગ્યુ મહેંકવા જીવન
અનંત આશા ને અભિલાષા,ભરાઇ ગયુ આ વન
                                  ……….સારેગમ શીખતો તો

##########################################

January 25th 2009

जपले रामनाम

                               जपले रामनाम

ताः२४/१/२००९                     प्रदीप ब्रह्मभट्ट

जपले मनसे रामनाम, तु करले जीवन उज्वल
सुखदुःख की संसारी सरगम,  दुर रहेगी हरदम
                              ………जपले मनसे रामनाम
मनसे जब तु रटेगा राम,सफळ तेरे सब काम
अंतरमें आनंद आयेगा,ना कोइ दुःख तु पायेगा
तनभी तेरा महेंकउठेगा, साथ जीवनके सवकाम
                              ………जपले मनसे रामनाम
पलपल दिनकी गीनके चलेगा,सफलहो तेराअंत
शांन्ति मनको सभी मिलेगी, उज्वल तेरा मन
रामनामसे जुड जानेसे,रहेगी मुक्ति जीवके संग
                              ………जपले मनसे रामनाम
परमपिताका प्यार जहां हो,ना कोइ रहेगा भ्रम
भावना मनमें सच्चीरहेगी, उज्वल तन,मनधन
साथ तेरे जलासांइ रहेंगे,जब जीवनका हो अंत
                             ………जपले मनसे रामनाम

/////////// राम राम राम राम राम राम राम////////////

January 24th 2009

અનુભવ,એક જ્ઞાન

                          અનુભવ, એક જ્ઞાન

તાઃ૨૪/૧/૨૦૦૯                      પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

જકડાઇ ગયેલ જાળામાં, શોધવો ક્યાં મારે આરો
        મુંઝવણ છોડવા મથતો તો,મળ્યો ના કોઇ કિનારો
                                       …….જકડાઇ ગયેલ જાળામાં.

સમજણ ને સમજી શક્યો, ત્યાં ચિંતાઓ ચોટી ગઇ
      મુક્તિ માર્ગની શોધતાંશોધતા,જીંદગી જકડાઇ ગઇ
આથમતા સુરજના સહવાસે,પ્રકાશ પામવા દોડ્યો
      અંધારાના એંધાણ મળ્યા,પણ ના કોઇ રહ્યો સહારો
                                      …….જકડાઇ ગયેલ જાળામાં.

પગદંડીને પારખી લેવા,જાગ્યો મનમાં ઉમંગ એક
      જકડી લઇને વળગી જ રહ્યો, ત્યાં સમજ થોડી થઇ
મક્કમ મનની ભાવના સાથે, અનુભવાઇ ગઇ અહીં
     મહેંક જીવનની પ્રસરીરહી,જ્યાં મુંઝવણ ભુલાઇ ગઇ
                                       …….જકડાઇ ગયેલ જાળામાં.

઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼઼

January 24th 2009

ડીલીવરી બૉય

                                    

                           ડીલીવરી બૉય

 

તાઃ૨૩/૧/૨૦૦૯                     પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

હાથમાં મળી જ્યાં ડીગ્રી ત્યાં જીભ મારી ગઇ વકરી
ત્યાં ગામ શહેરમાં ભટક્યો પણ નામળી મને નોકરી
                           ……. ભઇ હાથમાં મળી જ્યાં ડીગ્રી

કાગળ બતાવી એમ્બેસીમાં આવી ગયો હું યુએસએ
ડીગ્રી એન્જીનીયરની પણ નાજોબ હું મેળવી શક્યો
ભમ્યો ચારેકોર ઓફીસોમાં હ્યુસ્ટનમાં જઇ ખુણે ખુણે
                            ……. ભઇ હાથમાં મળી જ્યાં ડીગ્રી

ડીગ્રી સાચી ને ભણતર સારુ પણ ઉંમર જોતામારી
નોકરી દેતા પહેલા પેન્શન જોતાં નારહ્યો કોઇઆરો
હાય કહેતા શીખી ગયો પણ બાય કહેતા લાગીવાર
                             ……. ભઇ હાથમાં મળી જ્યાં ડીગ્રી

કાર્ડકાર્ડ કરતા ને હાયહાય કરતાંમળી ગયુ ગ્રીનકાર્ડ
ડીગ્રી મારી મુકી દફ્તરમાં ને શોધવા નીકળ્યો કામ
પીઝાહટના આંગણમાં મળ્યુ ડીલીવરી બૉયનુ નામ
                             ……. ભઇ હાથમાં મળી જ્યાં ડીગ્રી

ઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽઽ

January 23rd 2009

આભાર,એક ઉદગાર

                                આભાર,એક ઉદગાર

તાઃ૨૨/૧/૨૦૦૯                         પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ

નરમ ગરમ આભાસ વાદળની સમજીના સમજાય
સુખદુઃખની સાંકળ જીવનની ના પકડી નાપકડાય
………………એવી જગતપિતાની માયા ન જાણી ના જણાય

જન્મજીવનો લાવે આગમનના એંધાણ પરિવારને દ્વાર
કર્મ તણા બંધંન ના તાંણે,લાવ્યા અવનીએ ભગવાન
મનુષ્ય દેહે ભક્તિ કરવા માબાપનો દીધો છે સથવાર
મળતા અવનીએ માબાપ,ઉદગાર આભારનીકળીજાય
………………એવી જગતપિતાની માયા ન જાણી ના જણાય

જીવનપગથી પકડી જીવે મહેનત માગી લે પળવાર
ભણતરની કેડી પકડી ત્યાં મળ્યો ગુરુજીનો સહવાસ
લાગણી દ્વેશ ને માયા મોહનો, કર્યો મનથી મેં ત્યાગ
સિધ્ધીના સોપાન મળતા ત્યાં આભાર બોલાઇ જાય
………………એવી જગતપિતાની માયા ન જાણી ના જણાય

સંસારની લીધી કેડી જગમાં જીવનસંગીની મળી મને
હૈયે રાખી હેત જીવનમાં સુખદુઃખમાં સંગીની બનીરહી
નિરખી હસતામુખડા સૌના પરમાત્માનીકૃપા મળીઅહીં
કરતાં દ્રષ્ટિ ઘરનાદ્વારે ત્યાં મનથી ઉદગાર નીકળીજતો
………………એવી જગતપિતાની માયા ન જાણી ના જણાય

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

January 22nd 2009

पहेचान कदमकी

                              पहेचान कदमकी

ताः२२/१/२००९                       प्रदीप ब्रह्मभट्ट

सोच समझके कदम उठातो, जीवनमें हो खुशहाल
पाना प्यार सभीका मनसे, होजीवन उज्वळ जगमे
                                     ……..सोच समझके कदम

हींमत ओर इन्सानीयत, जब हो जीवनमे अपनेसाथ 
नहींकोइ चिंताहै तुमको, नहींकोइ जगमे हो अन्जान
मेरा तेरा ना कोइ कहेगा, मील जायेंगे सब समान
दीलमें जब बसेगा प्यार, तब होगा एक ही परिवार
                                     ……..सोच समझके कदम

जहां कृपा मीले माबापकी, सबचिंता भागे तुमसे दुर
आशिर्वादकी देन है  जगमे,  ना हो जीवनमे  छांवधुप
सदा  महेकता रहेता  जीवन, ओर  प्यार मीले भरपुर
आना जाना  मीटेगा जगसे,  जहां प्रभुसे होता अपार
                                      ……..सोच समझके कदम

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

« Previous PageNext Page »