January 13th 2022

મોહ અને માયા અડે

 Contemplate to Realise — News — Shree Raj Saubhag
.           મોહ અને માયા અડે

તાઃ૧૩/૧/૨૦૨૨              પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

કળીયુગની આકેડી અવનીપર,જે જન્મ મળેલદેહને અડી જાય
નાકોઇજ દેહથી છટકાય સમયથી,એ મોહઅનેમાયા મળીજાય
....એ મળેલદેહપર અનેકરાહે અસર કરીજાય,નાકોઇથી દુર રાહેવાય.
પરમાત્માની પાવનપ્રેરણા મળેદેહને,જે સમજીને જીવન જીવાય
અદભુતલીલા કળીયુગની જગતમાં,મળેલદેહને તકલીફથીદેખાય
જીવનાદેહને મોહમળતા અપેક્ષાથી જીવાય,નાસમયને સમજાય
અનેક તકલીફ અડીજાય જીવનમાં,ના કોઇ તકલીફથી છટકાય
....એ મળેલદેહપર અનેકરાહે અસર કરીજાય,નાકોઇથી દુર રાહેવાય.
જીવને મળેલમાનવદેહ એપ્રભુનીકૃપા,કળીયુગથીના સમયછોડાય
માનવદેહને કળીયુગમાં મોહ અડે,અને સમયે માયા મળી જાય
માયામળતા દેહનેકળીયુગની અસરઅડીજાય,જે દેહને જકડીજાય
આખોટી અસરથી બચવા જીવનમાં,પ્રભુની ઘરમાંજ પુંજા કરાય
....એ મળેલદેહપર અનેકરાહે અસર કરીજાય,નાકોઇથી દુર રાહેવાય.
########################################################
January 13th 2022

પવિત્ર કૃપાળુપ્રેમ

<![CDATA[Dharmlok News - Gujarat Samachar : World's Leading Gujarati  Newspaper]]>
.            પવિત્ર કૃપાળુપ્રેમ

તાઃ૧૩/૧/૨૦૨૨               પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ   

ભગવાને અનેક પવિત્રદેહથી જન્મલીધો,ભારતદેશમાં જે પવિત્રદેશ થયો
અવનીપર મળેલ દેહને હિંદુધર્મમાં પવિત્રરાહ મળે,જે ભક્તિથી સમજાય
.....પરમાત્માએ જન્મ લીધો ભારતમાં,જે પવિત્ર દેહનીજ જીવનમાં પુંજા કરાય.
જીવને મળેલ માનવદેહને ભગવાનની,શ્રધ્ધાથી પુંજાથી સુખ મળી જાય 
પરમાત્માની પવિત્રરાહ મળે ભક્તને,જ્યાં પ્રભુ દેવદેવીઓથી જન્મીજાય
મળેલમાનવદેહને સમયસમજીને ચાલતા,ઘરમાં ધુપદીપ કરી પુંજા કરાય
પવિત્રકૃપા મળે ભગવાનની દેહને,જીવનમાં નાઆશાઅપેક્ષા અડી જાય
.....પરમાત્માએ જન્મ લીધો ભારતમાં,જે પવિત્ર દેહનીજ જીવનમાં પુંજા કરાય.
હિંદુધર્મમાં દેવ અને દેવીઓની પુંજા કરતા,માળાથી મંત્રજાપ પણ કરાય
શ્રધ્ધાથી સમયે ઘરમાં પુંજા કરવા,ધુપદીપ કરીને વંદનકરી આરતી કરાય
ભગવાનની પવિત્રકૃપામળે ભક્તને,જે જીવનમાં પવિત્રકૃપાથી કર્મથઈજાય
માનવદેહના જીવનમાં પ્રભુકૃપાથી,સાથે પરિવારને પવિત્રરાહે જીવાડીજાય
.....પરમાત્માએ જન્મ લીધો ભારતમાં,જે પવિત્ર દેહનીજ જીવનમાં પુંજા કરાય.
**************************************************************
January 13th 2022

પ્રેમથી કૃપા મળે

start your new year with these powerful ganesha mantra - I am Gujarat
.             પ્રેમથી કૃપા મળે  

તાઃ૧૩/૧/૨૦૨૨                પ્રદીપ બ્રહ્મભટ્ટ  

જગતમાં પરમાત્માની અદભુતકૃપા છે,જે મળેલદેહને પ્રેમથી અનુભવાય
જીવનમાં નાકોઇ અપેક્ષા અડે માનવદેહને,પવિત્રરાહેજ જીવન જીવાય
.....એ પાવનકૃપા ભગવાનની જીવપર,જે મળેલદેહને સમયસાથે ચલાવી જાય.
જીવનેમળેલમાનવદેહ એપ્રભુનીકૃપા,જેગતજન્મના દેહનાકર્મથી મેળવાય
જગતમાં ભારતની ધરતીને પવિત્ર કરવાજ,પ્રભુ દેહથી જન્મ લઈ જાય
હિંદુધર્મની પવિત્રજ્યોત પ્રગટાવી,જે મળેલ માનવદેહપર કૃપા કરીજાય
પવિત્રકૃપાળુ ભગવાનછે ભારતદેશથી,જે શ્રધ્ધાથી ઘરમાંપુંજાકરાવીજાય
.....એ પાવનકૃપા ભગવાનની જીવપર,જે મળેલદેહને સમયસાથે ચલાવી જાય.
અનેકદેહથી પ્રભએ આંગળીચીંધી,એમળેલદેહને પવિત્રજીવન આપીજાય
ધુપદીપ કરી ભગવાનના મંત્ર બોલી,વંદન કરતા પ્રભુનો પ્રેમ મળીજાય
જીવનમાં સમયનીસાથે ચાલતા દેહ પર,પ્રભુની પવિત્રપ્રેમથી કૃપા થાય
જીવનાદેહને પાવનરાહ મળે કૃપાએ,જે દેહને મોહમાયાથી બચાવીજાય
.....એ પાવનકૃપા ભગવાનની જીવપર,જે મળેલદેહને સમયસાથે ચલાવી જાય.
##############################################################